Arbeidsmarktdynamiek. Methodebeschrijving en uitkomsten 2001-2008

De Nederlandse arbeidsmarkt is veel flexibeler dan vaak wordt aangenomen. In de periode 2001–2008 zijn werknemers en zelfstandigen jaarlijks 2,1 miljoen werkzame perioden gestart, terwijl er ook gemiddeld 2,0 miljoen werkzame perioden beëindigd zijn. In de nieuwe Arbeidsrekeningencijfers over arbeidsmarktdynamiek wordt alle in- en uitstroom in de werkgelegenheid geteld die gedurende een kalenderjaar plaatsvindt. Daarmee onderscheiden deze continue dynamiekcijfers zich van cijfers over het aantal veranderingen tussen twee peildata.

De arbeidsmarktdynamiek wordt weergegeven voor zowel banen als werkzame perioden. Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. De dynamiekcijfers worden zowel gepresenteerd voor werkzame personen als voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk. Daarnaast wordt ook gepubliceerd over het aantal baanwisselingen van werknemers binnen de werkzame perioden, en de baancreatie en baanvernietiging op basis van banen van werknemers.

Kenmerken

ISBN: 978-90-357-0898-3
Prijs: € 12,50 (exclusief verzendkosten)Het CBS biedt ook gratis e-mail abonnementen aan.