Analyse methodebreuken Gezondheidsenquête bij het Herontwerp Persoonsenquête

Bij de Gezondheidsenquête is met ingang van 2010 overgegaan op een nieuwe waarnemingsmethodiek en een nieuwe vragenlijst. Deze veranderingen in het proces kunnen leiden tot verschillen in de uitkomsten. In deze nota worden de resultaten van de analyse gepresenteerd, met mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen in uitkomsten.