Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV)

Over deze publicatie

Dit document geeft een beschrijving van de Vermogensstatistiek vanaf 2006. Aan bod komen onder andere de achtergrond, gebruikte bronnen en totstandkoming van de gegevens.