Auteur: Project IIVS

Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek

Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV)

Over deze publicatie

Met ingang van onderzoeksjaar 2011 komen alle statistieken over inkomen en vermogen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Het IIV is sinds 2017 operationeel, en is de gewezen opvolger van zowel het Inkomenspanelonderzoek (IPO) als het Regionale Inkomensonderzoek (RIO).

Dit document gaat nader in op de kernbegrippen uit de inkomensstatistiek, en legt daarbij de nadruk op globale concepten en onderlinge samenhang. De hier gepresenteerde aanvullende informatie kan helpen bij het interpreteren van het scala aan cijfers in tabellen en publicaties die het CBS uitbrengt onder het thema Inkomen & Bestedingen.