Bedrijven

Aanvullend statistisch onderzoek

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

De omzet van VHG-leden steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Omzetontwikkelingen en -niveaus van de detailhandel van winkelgebieden in Oost-Nederland, 2015-2018

Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen met Canada

Dierenaantallen op locatie in de provincie Noord-Brabant, 2018 en 2019

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Ontwikkeling type bedrijvigheid bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Beschrijving van de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Arbeidsmarkt in Limburg over 2016 tot en met 2018

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2012-2019

Omzetontwikkeling SIBON- en VSBN-leden, 2018-2019

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector.

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

De gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2019

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Handelsrelaties zijn gedefinieerd als onderlinge BTW-relaties van in Nederlands gevestigde bedrijven binnen de Europese Unie.

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Goederenhandel van de regio Zuidoost-Noord-Brabant

Aantal vestigingen met circulaire activiteiten in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Regionale handelsdata wordt verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2019

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Kenmerken van ondernemers van opgeheven bedrijven in Den Haag

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor branchevereniging NBBU.

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

Startups in Den Haag, 2010-2018

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

SBI-verdeling, omzetniveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME)

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2019, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

De totalen van de omzet, toegevoegde waarde en arbeidskosten voor bedrijven in de vier SBI-groepen.

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2018.

VHG-leden boekten 7,8 procent meer omzet in het vierde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Omzetontwikkeling en –niveau van de branches detailhandel dagelijks, detailhandel niet-dagelijks en horeca in gemeente Venray Centrum, 2018.

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016.

In het kader van een samenwerking van CBS met Altares Dun & Bradstreet bevat deze tabel aanvullende statistische informatie over wat een ‘normale’ omzet is voor verschillende combinaties van bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in gemeente Amsterdam, 2012-2018

De tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven in Rotterdam in buitenlands eigendom

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Aanvullend onderzoek voor branchevereniging VHG - De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.

VHG-leden boekten 13,1 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en index van NBBU-leden

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2018.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2017.

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in Leidschendam-Voorburg

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2018

Omzetontwikkeling van de detailhandel en horeca in de gemeente Apeldoorn naar drie regio’s binnen de gemeente, 2015-2017

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2018, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

De tabel bevat gegevens over de leeftijd van de ondernemer van bedrijven die hun activiteiten staken. Periode 2010-2016

De tabel bevat gegevens over de fiscale of familierechterlijke relatie tussen ondernemers en hun werknemers. Periode 2015.

Onderzoek naar doorstartende bedrijven na faillissement en in welke mate groepen van werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst zijn gekomen bij het doorgestarte bedrijf.

Handelsbalans van vestigingen van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Kenmerken van exporterende bedrijven naar geslacht ondernemer

Aandeel werknemers naar contractsoort en maatwerk bedrijfstakindeling.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Omzetontwikkeling en –niveau van de brood- en banketbakkerijbranche, ambachtelijke bakkers en de leden van de NBOV

Kenmerken Erkende Verhuizers en de verhuisbranche, 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2017

Maatwerktabel omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging FEDA.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA).

Maatwerk voor brancheverenigingen: VHG

De VHG-leden boekten 7,5 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2017 dan een jaar eerder.

Cijfers over familiebedrijven in de regio Zwolle

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Statistische informatie over de deelnemers aan de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie samengesteld

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2017

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Werknemers- en ondernemerskenmerken markthandel

Omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie KHN.

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de VNKD.

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Het aantal taxibedrijfsvestigingen per 1 januari 2007 en 1 januari 2017.

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen

Omzetontwikkeling, -niveau samenstelling werknemersbestand branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Internationale goederenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG over 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Maatwerk 'Omzetontwikkeling VHG' voor brancheverenigingen: VHG

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche tweede kwartaal 2017

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca en detailhandel in de gemeente Den Bosch, voor het jaar 2016.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling van panelbedrijven in de Horeca en de Retail

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2017

De ProFri-leden genereerden in 2017Q2 ruim 6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de FME.

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Import- en exportwaarde van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde.

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2017 bestonden

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling, omzetniveau en samenstelling werknemersbestand van BOVAG en VIV.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2017

Maatwerk voor branchevereniging Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche VHG

Maatwerk voor brancheverenigingen Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging ProFri.

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Cijfers over familiebedrijven in Overijssel.

Maatwerktabel faillissementen landbouw, bosbouw en visserij 2009 tot en met 2016

Tabellen over de omzet van bedrijven in de horeca en detailhandel in het centrum van Den Haag.

Onderzoek naar doorstart na faillissement

Tabellen met achtergrondkenmerken en instrumentgebruik van FD Gazellen en Nieuwe Kampioenen. Samenwerking met RVO.nl.

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Maatwerktabel Aantal vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

VHG-leden boekten meer omzet dan een jaar eerder.

De gegevens hebben betrekking het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

Omzet van verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk.

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

VHG-leden zagen hun omzet met gemiddeld 8 procent stijgen vergeleken met voorgaand jaar.

De omzetontwikkeling van de VHG-leden vanaf 2010

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2016

Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012

Overzicht van populatie en dynamiek in de gemeente Eindhoven van bedrijven in de Telecommunicatie en Elektrotechniek.

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG.

Het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: WBSO, RDA, BMKB, Green Deals en missies.

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving van de Monitor topsectoren 2016

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

De ontwikkelingen van de leden van brancheverening VHG in het tweede kwartaal van 2016

Aantallen familiebedrijven naar bedrijfstak, grootteklasse en regio.

omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Omzet en werknemers van archeologische bedrijven en werknemers van bedrijven in de Vakgroep Restauratie.

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven, 2007 en 2016.

Omzetontwikkeling werknemersbestand van de branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2016 bestonden

Omzetniveau, aantal werkzame personen en samenstelling werknemersbestand

Statistische informatie over leden van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Aantal bedrijven en instellingen met werknemers in loondienst naar sector en grootteklasse op Caribisch Nederland, 2014

Een input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse) voor het MKB en grootbedrijf

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2016

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

CBS brengt op verzoek van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo) statistische informatie in kaart over de leden van de Romazo. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden.

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset en een maatwerktabellenset over topsectoren naar regio van de Monitor topsectoren 2015. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Aantal vestigingen per gemeente inclusief overheid, onderwijs en zorg in 2015.

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende tabellenset brengen in beeld welk deel van het Nederlands midden- en kleinbedrijf wel investeert in R&D, maar niet actief is op buitenlandse markten

Aantal gestopte eenmanszaken in het eerste halfjaar van 2013 en 2014.

Aandeel (verzonden en ontvangen) elektronische facturen in het bedrijfsleven in 2012.

In het kort bevat deze tabel gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête.

Gegevens over het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland gedurende de periode 2003-2012.

Deze tabel bevat gegevens over aantallen bedrijfsvestigingen per gemeente, volgens de methode die het CBS tot 2010 heeft gebruikt (tabel 1) en volgens de huidige methode (tabel 2).

Cijfers over de werkgelegenheid van de Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.

Cijfers over de bedrijfsstructuur van bedrijven die bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsen en over naar Nederland verplaatste bedrijfsactiviteiten.

Verdeling winstmarges eenmanszaken per bedrijfstak over de jaren 2008 tot en met 2011.

In de tabel staan de omzetcijfers per branche voor en na de methodenbreuk in de PS.

Cijfers over de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland (per bedrijfstak) en de motieven van ondernemers die hierbij een rol spelen.

In de maatwerktabel staan cijfers over aantal bedrijven en instellingen op Bonaire, per bedrijfstak.

Bedrijven met ICT-vacatures die moeilijk zijn te vervullen.

Nader voorlopige cijfers over de R&D activiteiten met eigen personeel van Nederlandse bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen in 2011.

Overzicht van de winkelcentra naar de diversiteit van de detailhandel. Voor een groot aantal winkelcentra in Nederland is aangegeven hoeveel verschillende winkelsoorten er zijn.

Economische gegevens over negen topsectoren per provincie in 2010.

Ondernemingen met milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of bij het NL Octrooicentrum, 2000 tot en met 2009.

De succesvolle bedrijven bestaan uit de ondernemingen die tot de bovenste 20% horen van de populatie qua resultaat voor belasting. De niet-succesvolle bedrijven zijn de ondernemingen die tot de onderste 20% horen binnen de populatie en op dezelfde wijze gemeten.

Overzicht met het aantal bedrijven in Nederland naar het aantal werkzame personen, per 1 januari 2010.

Tabel met cijfers over de werkgelegenheid in de auto-industrie over de periode 2000-2010

Ondernemingen met een milieutechnologiepatentaanvraag of milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of het Nederlands Octrooicentrum, per bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte gedurende de jaren 2000-2006.

Economische gegevens van grote (niet-financiële) ondernemingen. Deze cijfers komen ieder kwartaal beschikbaar. De belangrijkste indicatoren worden beschreven in de webpublicatie 'ondernemingen in vogelvlucht'.

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten in de jaren 2001, 2005 en 2009. De verschillen in het voorzieningenniveau tussen de landelijke en stedelijke gemeenten worden steeds kleiner.

Werkzame hoogopgeleiden naar bedrijfstak

Het aantal winkels en (bedrijfs)vestigingen in de detailhandel, dienstverlening, horeca, cultuur en sport.