Bedrijven

Aanvullend statistisch onderzoek

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Meer zicht op online platformen in Nederland

Een pilot onderzoek naar het functioneren van online platformen in Nederland

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector

Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 en 2 2019-2020

Tabel met het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen en eenmanszaken per gemeente, in het eerste en tweede kwartaal van 2019 en 2020.

AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020

Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020

Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 juli

Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met juli 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële corona-noodregelingen. De tabellen bevatten gegevens over tien regelingen.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2019

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening in het centrum van Venlo

Aanvullend statistisch onderzoek gemeente Venlo, 2020

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening in het centrum van Venlo

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2020

De omzet van VHG-leden steeg in het eerste kwartaal van 2020 met 16% vergeleken met een jaar eerder.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, per week, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente, 2015-2019

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 15 juni

Overzicht van aantallen bedrijven, banen en omzet van bedrijven die per 15 juni gebruik maken van TOGS, uitstel van betaling van belastingen, BMKB-C en uitstel van aflossing bij Qredits, vier van de financiële corona-noodregelingen.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019

De economische groei in de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Nederland over de jaren 2016 tot en met 2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Omzet Detailhandel, horeca en dienstverlening Venlo, 2015-2018

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Gebruik van financiële noodregelingen: TOGS en Qredits

Overzicht van aantallen bedrijven, banen en omzet van bedrijven die per 15 mei gebruik maken van TOGS en uitstel van betaling bij Qredits, twee van de financiële corona-noodregelingen.

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2019

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Bedrijven, bedrijfsgrootte obv werknemers, 2013-2019

Het betreft het aantal bedrijven per 1 december van elk verslagjaar. De bedrijfsgrootte is bepaald op basis van het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Aantal vestigingen per gemeente, 2020

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2020, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling.

Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde bij groepen van vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2019

De omzet van VHG-leden steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

I&O Research, 2020

Omzetontwikkelingen en -niveaus van de detailhandel van winkelgebieden in Oost-Nederland, 2015-2018

Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Goederenhandelaren met China, 2018

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Regionale uitsplitsing van handelsdata met Canada

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen met Canada

Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Binnenhavenmonitor 2014, 2018

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Financieringsmonitor 2019

Beschrijving van de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.

Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2012-2019

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2012-2019

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector.

ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

Regionaal-Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2019

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Handelsrelaties Utrecht

Handelsrelaties zijn gedefinieerd als onderlinge BTW-relaties van in Nederlands gevestigde bedrijven binnen de Europese Unie.

Maritieme monitor, 2017-2018

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Circulaire activiteiten in Noord-Brabant, 2010-2017

Aantal vestigingen met circulaire activiteiten in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Regionale uitsplitsing van internationale handelsdata

Regionale handelsdata wordt verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Scale-ups in Zuid-Limburg

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

VNFKD, 2018

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)

KBvG rapportage 1e halfjaar 2019

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2019

Scale-ups in Zwolle en Rotterdam, 2015-2018

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2019

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q1 2019

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Familiebedrijven Limburg, 1 januari 2016

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

Internetverkopen door EU-webwinkels

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Handel Haaglanden met Verenigd Koninkrijk, 2016-2018

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2018

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

Productiviteitspatronen, 2001-2015

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Brancheverenigingen: NRK 2018

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2019

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Omzetontwikkeling in Venlo centrum, 2015-2018

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018

KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Aanvullend statistisch onderzoek: FME – april 2019

SBI-verdeling, omzetniveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME)

Aantal vestigingen per gemeente, 2019

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2019, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Financiële gegevens van de culturele sector

De totalen van de omzet, toegevoegde waarde en arbeidskosten voor bedrijven in de vier SBI-groepen.

Familiebedrijven in Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q4 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2018.

Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2018

VHG-leden boekten 7,8 procent meer omzet in het vierde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Omzetcijfers Venray Centrum, 2018

Omzetontwikkeling en –niveau van de branches detailhandel dagelijks, detailhandel niet-dagelijks en horeca in gemeente Venray Centrum, 2018.

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen

Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2017

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016

Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2017

In het kader van een samenwerking van CBS met Altares Dun & Bradstreet bevat deze tabel aanvullende statistische informatie over wat een ‘normale’ omzet is voor verschillende combinaties van bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Omzetontwikkeling bedrijven in Amsterdam 2012-2018

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in gemeente Amsterdam, 2012-2018

Financieringsmonitor 2018

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Aanvullend onderzoek voor branchevereniging VHG - De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2018

VHG-leden boekten 13,1 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2018.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

KBvG rapportage 1e halfjaar 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Scale-ups in Nederland, 2010-2017

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had

Brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2017

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2017.

Vestigingen en werknemers van bedrijven Noord-Limburg

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Deelnemers aan economische missies, 2004-2016

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Internationale handel in diensten per regio

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Monitor topsectoren 2018

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Import uit het VK, verbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Britse bedrijven in Nederland

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

Bedrijfsdemografie Provincie Limburg 2007-2017

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg

Aanvullend statistisch onderzoek: FME - september 2018

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Branchevereniging NCV, omzet en banen

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Vermogen zelfstandigen

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Kwartaalmonitor OEV, Q1 2018

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2018

Omzetontwikkeling sectoren in Apeldoorn, 2015-2017

Omzetontwikkeling van de detailhandel en horeca in de gemeente Apeldoorn naar drie regio’s binnen de gemeente, 2015-2017

Goederenexport totaal en topsector Agrifood naar regio

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Aantal vestigingen per gemeente, 2018

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2018, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Leeftijd van ondernemers bij bedrijfsbeëindiging

De tabel bevat gegevens over de leeftijd van de ondernemer van bedrijven die hun activiteiten staken. Periode 2010-2016

Relatie ondernemer – werknemer, 2015

De tabel bevat gegevens over de fiscale of familierechterlijke relatie tussen ondernemers en hun werknemers. Periode 2015.

Doorstart na faillissement fase II

Onderzoek naar doorstartende bedrijven na faillissement en in welke mate groepen van werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst zijn gekomen bij het doorgestarte bedrijf.

Handelsbalans provincie Overijssel, 2017

Handelsbalans van vestigingen van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel.

Brancheverenigingen: FME rapport maart 2017

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Brancheverenigingen: NRK 2017 Q4

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Kerncijfers Globalisering

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Brancheverenigingen: NBOV

Omzetontwikkeling en –niveau van de brood- en banketbakkerijbranche, ambachtelijke bakkers en de leden van de NBOV

Kwartaalmonitor OEV, Q4 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2017

Kwartaalmonitor VHG vierde kwartaal 2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Maatwerk brancheverenigingen: VViN jaarrapportage 2016

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Omzetontwikkeling bedrijven Vereniging Amsterdam City

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

Maatwerk voor brancheverenigingen: FEDA 2017Q3

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging FEDA.

Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO 2017Q3

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Maatwerk voor brancheverenigingen: NRK 2017 Q3

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2017

De VHG-leden boekten 7,5 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2017 dan een jaar eerder.

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2017

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Maatwerk brancheverenigingen VBZ 2017

Statistische informatie over de deelnemers aan de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie samengesteld

Kwartaalmonitor OEV, Q3 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2017

Jaarrapportage KHN 2016

Omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie KHN.

Goederenexport exclusief aardgas per provincie

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Goederenexport agrifood naar handelsland van Limburg

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Omzetontwikkeling van bedrijven in de gemeente Katwijk.

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk

Internationale handel in diensten per regio

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2017 Q2

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Maatwerk brancheverenigingen FME rapport september 2017

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen

Maatwerk voor brancheverenigingen: FEDA rapport 2017 Q2

Omzetontwikkeling, -niveau samenstelling werknemersbestand branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Monitor topsectoren 2017

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Compositie analyse van de Limburgse economie

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Maatwerk brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2016

uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG over 2016

Maatwerk brancheverenigingen in de zonwering Romazo

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Maatwerk 'Omzetontwikkeling VHG' voor brancheverenigingen: VHG

Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche tweede kwartaal 2017

Omzetontwikkeling van bedrijven in ’s-Hertogenbosch.

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca en detailhandel in de gemeente Den Bosch, voor het jaar 2016.

Maatwerk NRK - 2017 Q2

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Omzetontwikkeling ProFri 2011-2017Q2

De ProFri-leden genereerden in 2017Q2 ruim 6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

FEDA rapport 2017 Q1

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging.

SITO rapport 2017 Q1

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Innovatie naar gebieden, 2014

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

Brancheverenigingen: FME rapport juli 2017

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de FME.

Brancheverenigingen: ENVAQUA rapport 2017 Q1

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Brancheverenigingen: NVLG rapport juni 2017

Import- en exportwaarde van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)

Brancheverenigingen: FME rapport juni 2017

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde.

Halfjaarmonitor VEBON-NOVB, 1e halfjaar 2017

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Kwartaalmonitor VHG eerste kwartaal 2017

Maatwerk voor branchevereniging Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche VHG

Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Maatwerk voor brancheverenigingen Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2016 Q4

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2016 Q3

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Branchevereniging: ProFri jaarrapportage 2016

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging ProFri.

Aantal banen beëindigd door faillissement

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Brancheverenigingen: FEDA rapport april 2017

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Brancheverenigingen: ENVAQUA rapport 2016 Q4

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzet van horeca en detailhandel in Den Haag

Tabellen over de omzet van bedrijven in de horeca en detailhandel in het centrum van Den Haag.

Gazellen en Nieuwe Kampioenen in het Bedrijvenbeleid, 2015

Tabellen met achtergrondkenmerken en instrumentgebruik van FD Gazellen en Nieuwe Kampioenen. Samenwerking met RVO.nl.

Familiebedrijven in Nederland

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Beroepeninformatie per sector, 2015-2016

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Maatwerk gezamenlijke brancheverenigingen zonwering

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Loonsom en aantal banen voor een viertal bedrijfstakken, 2015

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Omzetontwikkeling VHG 2011-2016

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

Vestigingen van bedrijven

De gegevens hebben betrekking het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

Productiewaarde siergewassen 2015

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Kenmerken van de interneteconomie in Groningen, 2015

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

Groene groei indicatoren voor toerismesector, 2010-2015

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2016

VHG-leden zagen hun omzet met gemiddeld 8 procent stijgen vergeleken met voorgaand jaar.

ENVAQUA rapport december 2016

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

FEDA rapport december 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Telecommunicatie en elektrotechniek, Eindhoven, 2007-2016

Overzicht van populatie en dynamiek in de gemeente Eindhoven van bedrijven in de Telecommunicatie en Elektrotechniek.

Maatwerk brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2015

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG.

Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2015

Het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: WBSO, RDA, BMKB, Green Deals en missies.

Monitor topsectoren 2016

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving van de Monitor topsectoren 2016

Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013-2014

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

FEDA rapport september 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

ENVAQUA rapport september 2016

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Kwartaalmonitor VHG tweede kwartaal 2016

De ontwikkelingen van de leden van brancheverening VHG in het tweede kwartaal van 2016

KHN Jaarrapportage 2015

omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Kenmerken van WNT-instellingen in 2015

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Omzet en werknemers van opgravings- en restauratiebedrijven

Omzet en werknemers van archeologische bedrijven en werknemers van bedrijven in de Vakgroep Restauratie.

FEDA rapport juli 2016

Omzetontwikkeling werknemersbestand van de branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Brancheverenigingen; OSB 2015

Statistische informatie over leden van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Aantal bedrijven met werknemers Caribisch Nederland

Aantal bedrijven en instellingen met werknemers in loondienst naar sector en grootteklasse op Caribisch Nederland, 2014

De rol van het MKB in de Nederlandse economie

Een input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse) voor het MKB en grootbedrijf

CBS Kwartaalmonitor OEV 2016Q1

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2016

Maatwerk voor de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

CBS brengt op verzoek van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo) statistische informatie in kaart over de leden van de Romazo. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden.

Monitor topsectoren 2015

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset en een maatwerktabellenset over topsectoren naar regio van de Monitor topsectoren 2015. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Aantal vestigingen per gemeente in 2015

Aantal vestigingen per gemeente inclusief overheid, onderwijs en zorg in 2015.

Internationalisering en R&D in het Nederlands midden- en kleinbedrijf

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende tabellenset brengen in beeld welk deel van het Nederlands midden- en kleinbedrijf wel investeert in R&D, maar niet actief is op buitenlandse markten

Aandeel elektronische en papieren facturen, 2012

Aandeel (verzonden en ontvangen) elektronische facturen in het bedrijfsleven in 2012.

Innovatie bij bedrijven, 2010-2012

In het kort bevat deze tabel gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête.

Aantal snelgroeiende bedrijven 2003-2012

Gegevens over het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland gedurende de periode 2003-2012.

Aantal vestigingen per gemeente volgens methodiek uit de reeks 2006-2010

Deze tabel bevat gegevens over aantallen bedrijfsvestigingen per gemeente, volgens de methode die het CBS tot 2010 heeft gebruikt (tabel 1) en volgens de huidige methode (tabel 2).

Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland, 2010

Cijfers over de werkgelegenheid van de Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten naar het buitenland

Cijfers over de bedrijfsstructuur van bedrijven die bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsen en over naar Nederland verplaatste bedrijfsactiviteiten.

Verdeling winstmarges eenmanszaken per bedrijfstak

Verdeling winstmarges eenmanszaken per bedrijfstak over de jaren 2008 tot en met 2011.

Methodenbreuktabel per branche (SBI-2008), PS

In de tabel staan de omzetcijfers per branche voor en na de methodenbreuk in de PS.

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland, 2009-2011

Cijfers over de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland (per bedrijfstak) en de motieven van ondernemers die hierbij een rol spelen.

Aantal bedrijven op Bonaire, 2011

In de maatwerktabel staan cijfers over aantal bedrijven en instellingen op Bonaire, per bedrijfstak.

Research & Development 2011; nader voorlopige cijfers over personeel en uitgaven

Nader voorlopige cijfers over de R&D activiteiten met eigen personeel van Nederlandse bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen in 2011.

Top van buurten naar diversiteit van de detailhandel, onderverdeeld in food en non-food sector, 1996, 2004, 2008 en 2012

Overzicht van de winkelcentra naar de diversiteit van de detailhandel. Voor een groot aantal winkelcentra in Nederland is aangegeven hoeveel verschillende winkelsoorten er zijn.

Milieutechnologie, patentaanvragen 2000-2009

Ondernemingen met milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of bij het NL Octrooicentrum, 2000 tot en met 2009.

Succesvolle bedrijven

De succesvolle bedrijven bestaan uit de ondernemingen die tot de bovenste 20% horen van de populatie qua resultaat voor belasting. De niet-succesvolle bedrijven zijn de ondernemingen die tot de onderste 20% horen binnen de populatie en op dezelfde wijze gemeten.

Werkgelegenheid in de auto-industrie

Tabel met cijfers over de werkgelegenheid in de auto-industrie over de periode 2000-2010

Economische gegevens grote (niet-financiële) ondernemingen, per kwartaal

Economische gegevens van grote (niet-financiële) ondernemingen. Deze cijfers komen ieder kwartaal beschikbaar. De belangrijkste indicatoren worden beschreven in de webpublicatie 'ondernemingen in vogelvlucht'.

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten, 2001, 2005 en 2009

Aantal voorzieningen per 100.000 inwoners in landelijke en stedelijke gemeenten in de jaren 2001, 2005 en 2009. De verschillen in het voorzieningenniveau tussen de landelijke en stedelijke gemeenten worden steeds kleiner.