Bedrijven

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 2. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 3. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 4. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 5. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 6. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 7. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 8. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 9. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 10. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 11. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 12. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 13. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 14. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 15. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 16. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 17. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 18. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 19. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 20. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 21. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 22. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 23. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 24. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 25. Omzet binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 26. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 27. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 28. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 29. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 30. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 31. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 32. Omzet binnenstad Utrecht
 33. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 34. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 35. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 36. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 37. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 38. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 39. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 40. Regionaal-Economische Kengetallen
 41. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 42. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 43. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 44. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 45. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 46. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 47. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 48. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 49. Startups Almere