Bedrijven

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Economische indicatoren fietsensector, 2015-2022
 2. Toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven, 2023
 3. De goederenstromen van de provincies in 2015-2022
 4. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023
 5. De regionale economie 2023
 6. Inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren
 7. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 8. Financieringsmonitor 2023
 9. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022
 10. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 11. Nulmeting Compensatieregeling
 12. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023
 13. Kerncijfers Grote Ondernemingen, 2019-2022
 14. Financieringsmonitor 2023
 15. Internetverkopen EU-webwinkels, 2014Q1 -2023Q3
 16. Maritieme monitoren, 2021-2022