Bedrijven

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 2. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 3. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 4. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 5. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 6. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 7. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 8. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 9. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 10. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 11. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 12. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 13. Omzet binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 14. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 15. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 16. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 17. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 18. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 19. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 20. Omzet binnenstad Utrecht
 21. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 22. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 23. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 24. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 25. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 26. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 27. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 28. Regionaal-Economische Kengetallen
 29. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 30. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 31. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 32. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 33. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 34. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 35. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 36. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 37. Startups Almere