Cybersecuritymonitor 2023

Over deze publicatie

De cybersecuritymonitor geeft een overzicht van de ICT-veiligheidsmaatregelen en –incidenten van Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak op basis van diverse bronnen van binnen en buiten het CBS. De meeste cijfers gaan over 2022, maar voor sommige cijfers wordt een overzicht over de periode 2016-2022 gegeven.