Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald

© ANP
Veelvoorkomende criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, is sinds 2012 afgenomen. Dat blijkt zowel uit de antwoorden van burgers in de enquête van de Veiligheidsmonitor, als uit voorlopige cijfers over de geregistreerde criminaliteit. In 2016 is de criminaliteit die burgers rapporteren niet wezenlijk veranderd. De politie heeft afgelopen jaar minder misdrijven geregistreerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2016 gaven burgers in de Veiligheidsmonitor aan slachtoffer te zijn geweest van 4,4 miljoen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten. Dit is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2015, en 600 duizend minder dan in 2012 (5 miljoen). Van niet alle delicten wordt aangifte gedaan bij de politie. In 2016 registreerde de politie 930 duizend misdrijven. In 2015 waren dit 980 duizend misdrijven en in 2012 nog 1,2 miljoen.

Door burgers ondervonden en door politie geregistreerde criminaliteit
 Ondervonden gewelds- vermogens- en vandalismedelictenOndervonden cybercrimedelictenTotaal geregistreerde misdrijven
201252,81,2
201352,91,1
20144,72,81
20154,52,71
20164,42,60,9

Ook minder cybercrime

Naast traditionele criminaliteit wordt in de Veiligheidsmonitor sinds 2012 een aantal veelvoorkomende vormen van cybercrime gemeten: digitale identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. In 2016 bedroeg het totale aantal delicten in deze categorieën 2,5 miljoen. Dit is vergelijkbaar met 2015. In 2012 waren dat er 2,7 miljoen. Opkomende vormen van cybercrime die niet vallen onder de hierboven genoemde vormen blijven in de cijfers buiten beschouwing.

Sinds 2012 daling vandalisme het grootst

Zowel uit de Veiligheidsmonitor als uit de cijfers over geregistreerde misdrijven blijkt dat de daling tussen 2012 en 2016 het sterkst is bij vandalismedelicten. Het aantal door burgers ondervonden vandalismedelicten daalde in deze periode met 19 procent, het aantal vermogensdelicten met 11 procent en het aantal geweldsdelicten met 7 procent. De cijfers over geregistreerde misdrijven wijzen in dezelfde richting en laten nog sterkere dalingen zien. In totaal nam de door burgers ondervonden criminaliteit met 13 procent af, de geregistreerde criminaliteit in vergelijkbare misdrijfcategorieën daalde met 20 procent.

Dat de geregistreerde criminaliteit sterker is afgenomen dan de ondervonden criminaliteit heeft meerdere verklaringen. Zo omvatten de in de Veiligheidsmonitor bevraagde delicten ook lichtere vormen van criminaliteit, terwijl in de registratiecijfers alleen misdrijven zijn opgenomen. Hierdoor zijn de categorieën niet één op één te vergelijken. Ook blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat slachtoffers tussen 2012 en 2016 minder aangifte zijn gaan doen van de onderzochte delicten.

Ontwikkeling ondervonden en geregistreerde criminaliteit 2012-2016
 tov 2012
Ondervonden criminaliteit:
Totaal delicten (excl. cybercrime)-12,9
Geweldsdelicten-7
Vermogensdelicten-11,1
Vandalismedelicten-17,9
Cybercrime-9,1
Geregistreerde criminaliteit:
Totaal misdrijven -19,7
Gewelds- en seksuele misdrijven-18,6
Vermogensmisdrijven-18,1
Vernieling en beschadiging-29,2

Burger voelt zich minder onveilig

Het percentage Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt daalde van 37 in 2012 naar 35 procent in 2016. Het percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt nam af van 18 naar 16 procent. Op plekken in de eigen woonplaats zijn de onveiligheidsgevoelens soms nog iets sterker gedaald. Zo voelde 44 procent van de Nederlanders zich in 2012 wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen, in 2016 was dit nog 40 procent.

Onveiligheidsgevoelens in algemeen, in buurt en op plekken in eigen woonplaats
 201220152016
Wel eens onveilig 36,635,634,7
Wel eens onveilig in eigen buurt1818,116,4
Wel eens onveilig in woonplaats:
waar groepen jongeren rondhangen44,440,939,8
rondom uitgaansgelegenheden25,423,322,1
bij het treinstation19,617,817,2
in het centrum van woonplaats18,916,715,9
in het openbaar vervoer19,417,917,9
in winkelgebied / winkelcentrum14,713,212,6
in eigen huis8,98,97,9