Cybercrime

De categorieën cybercrimedelicten die in de Veiligheidsmonitor worden onderscheiden zijn:

identiteitsfraude
skimmen
phishing en pharming

koop- en verkoopfraude
koop
verkoop

hacken
computer
emailaccount
website
anders

cyberpesten
laster
chantage
stalken
bedreiging
anders