Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:overlast
53 resultaten voor keyword:overlast

Pagina 1 van 3

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Fysieke verloedering, Sociale overlast, Verkeersoverlast Geslacht, Leeftijd, Opleidingsniveau

Cijfers

Straatintimidatie van jongeren

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar straatintimidatie onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Dashboard misdrijven in de buurt, jaarcijfers

De cijfers op dit dashboard zijn gebaseerd op geregistreerde overlast bij de Politie.

Dashboards

Dashboard misdrijven in de buurt, maandcijfers

De cijfers op dit dashboard zijn gebaseerd op geregistreerde overlast bij de Politie.

Dashboards

Dashboard overlast in de buurt

De cijfers op dit dashboard zijn gebaseerd op geregistreerde overlast bij de Politie.

Dashboards

Limburgers en Zuid-Hollanders ervaren meeste verkeersoverlast in hun buurt

In 2019 gaf een meerderheid van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de Veiligheidsmonitor aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren...

Artikelen

Elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag meer op platteland dan in stad

Bijna de helft van de Nederlanders zei in 2019 dat mensen in de buurt elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. Op het platteland gaf men dit vaker aan dan in verstedelijkte gebieden.

Artikelen

(On)veiligheidsbeleving; regio (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats

Cijfers

Ondervonden delicten; regio (2012-2019)

delicten: geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten

Cijfers

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken 2012-2019

Leefbaarheid woonbuurt, overlast Persoonskenmerken

Cijfers

Buurtoverlast Sint-Eustatius nam af tussen 2013 en 2018

Op Sint-Eustatius kwam in 2018 bij 46 procent van de inwoners overlast voor in de woonbuurt.

Artikelen

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Artikelen

Burger wil aanpak te hard rijden en hondenpoep

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Artikelen

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Artikelen

Steeds minder buurtoverlast

4 op de 10 Nederlanders ondervinden buurtoverlast, maar dit neem wel af. Overlast door buurtbewoners is nog toegenomen.

Artikelen

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Artikelen

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Artikelen

Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald

Criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, nam af tussen 2012 en 2016.

Artikelen

Criminaliteit meest gedaald in Oost- en Zuid-Nederland

De criminaliteit is de afgelopen vier jaar het sterkst gedaald in Zuid- en oost-Nederland.

Artikelen

Stedelingen hebben meeste last van verkeer in de buurt

In 2015 ervoeren drie op de tien Nederlanders verkeersoverlast in de buurt.

Artikelen

De buurt is fijn, ondanks overlast

70 procent van de Nederlanders zegt dat ze prettig met buurtbewoners omgaan. 40 procent ervaart veel overlast.

Artikelen