Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:overlast
60 resultaten voor keyword:overlast

Pagina 1 van 3

Outcomemonitor Krachtwijken brengt aandachtswijken in beeld

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In het Actieplan Krachtwijken dat minister Vogelaar medio 2007 naar de Tweede Kamer stuurde, zijn veertig wijken geïdentificeerd waarin de kwaliteit van de...

Artikelen

De buurt is fijn, ondanks overlast

70 procent van de Nederlanders zegt dat ze prettig met buurtbewoners omgaan. 40 procent ervaart veel overlast.

Artikelen
Artikelen

Stedelingen hebben meeste last van verkeer in de buurt

In 2015 ervoeren drie op de tien Nederlanders verkeersoverlast in de buurt.

Artikelen

Vandalisme: stand van zaken, trends en achtergronden.

Sociaaleconomische trends 2014.Ongeveer een op de drie á vier Nederlanders gaf in 2013 aan dat vernieling van straatmeubilair of bekladding van muren of gebouwen voorkomt in de eigen woonbuurt.Veel...

Artikelen
Artikelen

Burger wil aanpak te hard rijden en hondenpoep

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Artikelen

Steeds minder buurtoverlast

4 op de 10 Nederlanders ondervinden buurtoverlast, maar dit neem wel af. Overlast door buurtbewoners is nog toegenomen.

Artikelen

Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald

Criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, nam af tussen 2012 en 2016.

Artikelen

Nederlanders ervaren eigen woonbuurt als minder verloederd

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op...

Artikelen

Tevreden over de buurt

De Nederlandse burgers zijn over het algemeen goed te spreken over hun woonomgeving. In 2011 gaven Nederlanders hun woonomgeving het rapportcijfers 7,5. Vooral mensen buiten de Randstad zijn erg...

Artikelen

Homoseksuelen  minder positief over eigen woonbuurt dan hetero's

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Nederlanders tevreden met de woonomgeving

Verreweg de meeste Nederlanders zijn te spreken over hun woonomgeving, vooral buiten de Randstad. De hinder van geluid en stank neemt de laatste jaren af.

Artikelen
Artikelen

Criminaliteit meest gedaald in Oost- en Zuid-Nederland

De criminaliteit is de afgelopen vier jaar het sterkst gedaald in Zuid- en oost-Nederland.

Artikelen

Caribisch Nederlander voelt zich meestal veilig

Ruim een kwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelde zich in 2013 wel eens onveilig. De helft van de inwoners is van mening dat er geen, en 40 procent dat er weinig criminaliteit in de eigen...

Artikelen

Overlast van wegverkeer blijft hoog, maar neemt niet toe

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven.

Artikelen

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Artikelen

Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast

Hinder van groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zich ergeren aan omwonenden of lastiggevallen worden op straat: in 2008 gaf een zesde van de bevolking aan dat ten minste één van...

Artikelen