Gewelds- vermogens- en vandalismedelicten

De categorieën gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten die In de Veiligheidsmonitor worden onderscheiden zijn:

geweldsdelicten totaal
bedreiging
mishandeling
seksuele delicten

vermogensdelicten totaal
(poging tot) inbraak
poging tot inbraak
inbraak
fietsdiefstal
autodiefstal (18+)
diefstal uit en vanaf de auto (18+)
diefstal andere voertuigen (18+)
(poging tot ) zakkenrollerij, beroving
poging tot zakkenrollerij
zakkenrollerij
poging tot beroving
beroving
overige diefstal

vandalismedelicten totaal
vernielingen aan voertuigen (18+)
overige vernielingen