Geregistreerde criminaliteit daalt met 5 procent

De politie registreerde afgelopen jaar 5 procent minder misdrijven dan in 2014. Het aantal woninginbraken daalde in heel Nederland met 9 procent. Desondanks werd in één op de drie gemeenten vaker ingebroken dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS.

In 2015 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2014. Vrijwel alle verschillende typen misdrijven lieten een daling zien ten opzichte van 2014. Het aantal registraties van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en gezag daalde met 9 procent het sterkst. Het aantal vermogensmisdrijven daalde met 3 procent.

Daling woninginbraken in 6 van de 10 gemeenten

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde afgelopen jaar in heel Nederland met 9 procent tot onder de 65 duizend. Niet overal in Nederland nam woninginbraak even sterk af. In 1 op de 3 gemeenten nam in 2015 het aantal woninginbraken zelfs toe. Ook in voorgaande jaren week de ontwikkeling in een deel van de gemeenten af van de landelijke trend. Dat wijst er op dat lokale omstandigheden ook een aanzienlijke rol spelen in de ontwikkeling van het aantal woninginbraken.

Ontwikkeling woninginbraken in Nederland 2015

Bij 7,3% van alle woninginbraken in 2015 vond de politie nog in hetzelfde jaar tenminste één verdachte. Dit is lager dan in 2014 toen 7,8% van woninginbraken opgehelderd werd.

Daling woninginbraken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht

Het aantal woninginbraken nam in Utrecht af met 20 procent. In Rotterdam en Amsterdam was de daling respectievelijk 11 en 8 procent. Van de vier grote steden onttrok alleen Den Haag zich aan deze ontwikkeling. Het aantal inbraken in een Haagse woning waarvan bij de politie aangifte werd gedaan steeg in 2015 met 10 procent.

Tussen 2007 en 2012 nam het totaal aantal woninginbraken jaarlijks toe, maar vervolgens daalde het aantal woninginbraken weer met 30 procent. Ook in Den Haag werden in 2015 minder woningbraken gepleegd dan in 2012. Deze daling ligt in lijn met de extra politieaandacht die hier naar uitgaat sinds de start van de Nationale Politie in 2012.