Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit

Van alle veelvoorkomende criminaliteit waarvan burgers in Nederland slachtoffer worden, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten, wordt slechts 36 procent bij de politie gemeld, van 27 procent wordt daadwerkelijk aangifte gedaan.
De meldings- en aangiftebereidheid vertoonde het afgelopen decennium een dalende trend, maar de laatste jaren is deze niet veranderd. De meldings- en aangiftebereidheid laat relatief weinig verschillen naar achtergrondkenmerken van slachtoffers en naar regio zien. Cybercrime wordt nog minder bij de politie gemeld en aangegeven dan ‘traditionele’ criminaliteit. De bereidheid om cybercrime bij de politie te melden en aan te geven is de afgelopen jaren gelijk gebleven en verschilt niet naar achtergrondkenmerken en regio’s. Cybercrime wordt wel minder bij andere instanties gemeld dan enkele jaren geleden.