Veiligheidsmonitor 2023

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/be55aed69f024f6a96171fb901fc0050]

De Veiligheidsmonitor is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.

Woordvoerder Maarten Bloem vat de belangrijkste uitkomsten in minder dan 5 minuten samen.

Inhoud:
00:00 Meer traditionele criminaliteit
00:30 Over de veiligheidsmonitor
01:19 Geregistreerde criminaliteit
01:51 De langere termijn
02:19 Belangrijke stijgers
02:44 online criminaliteit
03:11 Aangiftebereidheid
03:44 Samenvatting