Misdrijven

De geregistreerde misdrijven bestaan uit de volgende misdrijfcategorieën:

Vermogensmisdrijven
diefstal/verduistering en inbraak
diefstal en inbraak met geweld
diefstal en inbraak zonder geweld
bedrog
valsheidsmisdrijven
heling
afpersing en afdreiging
overige vermogensmisdrijven

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
vernieling en beschadiging
vernieling aan auto
vernieling aan openbare gebouwen
vernieling aan middelen openbaar vervoer
overige vernieling en beschadiging
tegen de openbare orde
openlijk geweld tegen personen
openlijk geweld tegen goederen
huisvredebreuk
computervredebreuk
discriminatie
tegen openbare orde overig
brandstichting/ontploffing
tegen het openbaar gezag
niet opvolgen van ambtelijk bevel
overige misdrijven tegen het openbaar gezag

Gewelds- en seksuele misdrijven
mishandeling
bedreiging en stalking
bedreiging
stalking
seksuele misdrijven
aanranding
verkrachting
schennis der eerbaarheid
ontucht met minderjarige
overige seksuele misdrijven
misdrijven tegen het leven
overige geweldsmisdrijven

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

Verkeersmisdrijven
verlaten plaats ongeval
rijden onder invloed
rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen
overige verkeersmisdrijven

Drugsmisdrijven
harddrugs
softdrugs

(Vuur)wapenmisdrijven

Misdrijven overige wetten