(On)veiligheidsbeleving; regio


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat de beleving van de (on)veiligheid door de burger centraal. Het gaat dan om de veiligheidsbeleving in de eigen buurt, in de eigen woonplaats, en in het algemeen. Ook het thema respectloos gedrag komt aan de orde. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de landsdelen en provincies, en daarnaast ook voor de regionale politie eenheden, politie districten, politie basisteams en voor alle gemeenten met meer dan 70 000 inwoners. Van deze gemeenten met meer dan 70 000 inwoners zijn ook de cijfers van de stedennetwerken G4 en G32 en de overige gemeenten die niet tot deze stedennetwerken behoren opgenomen.

De Veiligheidsmonitor is een enquêteonderzoek gebaseerd op een steekproef. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus-november.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

(On)veiligheidsbeleving; regio

Marges Regio's Perioden AlgemeenOnveiligheidsgevoelensVoelt zich wel eens onveilig (%) AlgemeenOnveiligheidsgevoelensVoelt zich vaak onveilig (%) AlgemeenKans om slachtoffer te wordenVan zakkenrollerij (% '(heel) groot') AlgemeenKans om slachtoffer te wordenVan beroving op straat (% '(heel) groot') AlgemeenKans om slachtoffer te wordenVan inbraak in woning (% '(heel) groot') AlgemeenKans om slachtoffer te wordenVan mishandeling (% '(heel) groot') BuurtOnveiligheidsgevoelensVoelt zich wel eens onveilig in buurt (%) BuurtOnveiligheidsgevoelensVoelt zich vaak onveilig in buurt (%) BuurtOnveiligheidsgevoelens's Avonds op straat in buurt onveilig (% komt vaak voor) BuurtOnveiligheidsgevoelens's Avonds alleen thuis onveilig (% komt vaak voor) BuurtOnveiligheidsgevoelensDoet 's avonds niet open (% komt vaak voor) BuurtOnveiligheidsgevoelensRijdt of loopt om (% komt vaak voor) BuurtBeoordeling criminaliteitBang slachtoffer criminaliteit te worden (% komt vaak voor) BuurtBeoordeling criminaliteitDenkt dat er veel criminaliteit in buurt (%) BuurtBeoordeling criminaliteitVindt criminaliteit in buurt toegenomen (%) BuurtBeoordeling criminaliteitVindt criminaliteit in buurt afgenomen (%) BuurtBeoordeling criminaliteitVindt criminaliteit in buurt gelijk (%) BuurtBeoordeling criminaliteitRapportcijfer veiligheid in buurt (rapportcijfer) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsRondom uitgaansgelegenheden (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsOp plekken waar jongeren rondhangen (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsIn centrum van woonplaats (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsIn winkelgebied/winkelcentrum (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsIn openbaar vervoer (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsBij treinstation in woonplaats (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsIn eigen huis (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms')) Respectloos gedragDoor onbekenden op straat (% komt 'wel eens' (vaak/soms) voor) Respectloos gedragDoor onbekenden in openbaar vervoer (% komt 'wel eens' (vaak/soms) voor) Respectloos gedragDoor personeel van winkels en bedrijven (% komt 'wel eens' (vaak/soms) voor) Respectloos gedragDoor personeel van overheidsinstanties (% komt 'wel eens' (vaak/soms) voor) Respectloos gedragDoor bekenden (partner, familie, vriend) (% komt 'wel eens' (vaak/soms) voor)
Waarde Groningen (PV) 2017 33,7 1,3 2,0 0,7 6,2 1,7 15,8 1,5 2,1 1,4 5,5 1,8 2,0 7,0 9,3 3,4 50,6 7,4 22,0 35,5 12,8 9,0 12,0 12,2 6,7 17,8 10,6 11,0 9,6 6,8
Waarde Groningen (PV) 2019 29,9 0,8 1,1 1,0 5,0 1,4 13,1 0,6 2,2 1,0 4,7 1,5 1,6 5,8 9,1 4,1 52,7 7,5 19,9 31,0 12,4 9,5 11,1 10,7 5,1 18,1 10,0 9,7 8,7 6,7
Waarde Friesland (PV) 2017 27,8 0,9 1,0 0,6 5,0 1,9 11,1 1,1 1,7 1,5 4,6 1,1 1,4 3,5 7,4 2,7 52,3 7,7 18,2 28,3 11,2 8,5 8,0 7,8 5,3 15,0 7,1 9,0 9,1 7,2
Waarde Friesland (PV) 2019 25,2 0,8 0,8 0,4 6,0 1,0 11,3 0,9 1,6 1,2 4,6 1,2 1,7 4,4 9,6 3,2 49,2 7,7 17,6 28,7 12,0 8,3 7,7 7,9 5,8 14,8 7,5 9,2 7,8 7,0
Waarde Drenthe (PV) 2017 29,3 1,0 1,8 1,1 6,8 1,2 13,2 0,8 2,2 1,5 6,0 1,4 1,9 4,7 10,9 2,7 51,6 7,5 17,4 30,7 11,9 10,2 10,0 11,2 7,3 14,6 8,5 10,7 9,4 6,1
Waarde Drenthe (PV) 2019 25,0 0,8 1,3 1,0 5,7 1,4 10,1 0,9 1,3 1,2 4,4 0,9 1,1 4,2 8,3 3,6 53,1 7,7 15,2 28,0 11,6 9,9 9,1 9,2 5,8 13,6 7,8 7,9 7,0 6,7
Waarde Overijssel (PV) 2017 30,0 1,2 1,7 1,1 5,9 1,6 12,8 1,0 2,2 1,5 5,7 1,5 1,9 5,3 8,6 4,3 49,9 7,5 21,4 35,6 14,2 9,7 12,0 14,1 6,4 17,0 9,7 10,4 8,3 5,8
Waarde Overijssel (PV) 2019 26,5 1,1 1,7 0,8 5,0 1,2 10,1 1,0 1,9 1,1 5,2 1,6 1,4 4,4 7,6 3,6 52,7 7,7 18,9 31,7 13,8 9,2 11,3 13,2 5,2 15,7 8,9 9,5 7,1 6,4
Waarde Flevoland (PV) 2017 36,5 2,4 3,1 2,9 12,4 2,8 19,9 2,2 4,5 3,1 10,9 3,5 4,4 11,8 15,3 5,2 47,6 7,2 24,9 43,7 21,6 17,6 22,7 27,0 9,4 21,5 15,7 15,0 9,9 6,9
Waarde Flevoland (PV) 2019 33,9 1,9 2,4 1,9 11,2 1,6 16,3 1,9 4,1 2,3 8,9 2,7 3,0 9,0 13,6 4,5 51,9 7,3 22,1 39,2 21,0 16,8 18,7 24,0 7,5 20,7 13,9 13,6 9,7 7,6
Waarde Gelderland (PV) 2017 32,8 1,0 2,3 1,1 7,9 1,6 13,6 0,9 2,3 1,5 6,9 1,4 1,9 6,3 10,8 3,7 51,7 7,5 20,4 35,5 13,3 10,5 13,5 14,3 6,8 17,8 11,2 11,3 9,8 6,5
Waarde Gelderland (PV) 2019 31,1 0,9 1,7 1,1 6,7 1,5 12,4 0,9 1,8 1,4 6,2 1,4 1,7 5,5 9,1 4,4 52,3 7,6 18,8 33,1 12,9 9,8 12,2 13,0 5,8 16,0 9,8 10,9 8,1 6,8
Waarde Utrecht (PV) 2017 36,8 1,0 2,6 1,4 9,6 1,7 16,7 1,2 2,9 1,8 7,3 2,0 2,4 11,3 13,2 4,3 54,3 7,3 21,5 43,7 14,6 13,4 17,5 15,8 7,9 23,4 14,1 13,3 9,2 5,2
Waarde Utrecht (PV) 2019 34,4 1,5 2,6 1,1 8,1 1,5 13,8 1,0 2,6 1,5 7,1 1,9 2,3 9,6 10,7 5,1 55,6 7,4 19,6 39,1 14,1 13,3 16,1 14,3 6,2 20,6 12,4 11,8 6,9 6,1
Waarde Noord-Holland (PV) 2017 35,2 1,9 4,1 2,5 9,8 2,4 17,9 1,5 3,5 2,1 9,0 2,6 3,2 11,2 12,4 5,2 50,1 7,2 23,9 42,5 17,6 13,1 20,2 21,7 7,5 24,1 16,6 15,4 10,9 6,7
Waarde Noord-Holland (PV) 2019 33,1 1,4 3,4 2,3 9,4 2,3 16,0 1,8 3,4 1,7 8,4 2,8 2,5 11,4 12,2 5,4 51,2 7,4 22,3 40,2 17,3 12,8 18,0 19,3 6,7 23,1 15,4 14,0 9,6 6,6
Waarde Zuid-Holland (PV) 2017 35,6 2,1 4,3 3,1 10,9 3,0 18,4 2,1 4,1 2,3 10,7 3,0 3,5 11,3 13,8 4,4 50,1 7,1 22,2 41,6 18,0 14,7 23,2 19,1 8,1 23,0 16,4 14,7 11,4 6,4
Waarde Zuid-Holland (PV) 2019 34,5 2,0 3,7 2,6 9,2 2,7 17,0 2,1 4,2 2,1 9,9 3,0 3,0 11,1 12,0 5,1 51,5 7,3 20,9 39,5 17,4 13,8 21,5 17,5 7,0 21,6 15,3 13,4 9,3 6,5
Waarde Zeeland (PV) 2017 27,0 1,1 2,1 1,8 6,4 2,1 13,6 1,1 2,3 1,6 7,4 1,6 1,9 5,5 9,5 2,7 51,8 7,5 16,8 29,3 11,6 8,8 9,3 8,1 6,6 14,1 8,0 10,7 8,6 5,6
Waarde Zeeland (PV) 2019 26,0 0,7 1,1 0,9 6,3 1,1 9,4 0,8 1,9 1,2 6,6 1,5 1,3 4,6 7,8 3,9 53,0 7,8 13,2 25,8 9,7 8,1 8,3 7,6 5,6 13,1 6,9 9,0 9,0 7,0
Waarde Noord-Brabant (PV) 2017 34,3 1,5 2,8 1,8 8,6 2,1 16,4 1,4 3,1 2,1 9,6 2,2 2,6 8,8 11,3 4,2 51,9 7,3 22,0 38,7 14,0 10,1 13,4 13,6 8,2 18,0 9,6 11,5 8,8 6,4
Waarde Noord-Brabant (PV) 2019 31,0 1,2 2,6 1,4 6,8 1,6 13,7 1,1 2,7 1,7 8,3 1,8 2,0 7,9 10,6 3,9 53,5 7,4 20,0 34,8 13,4 9,7 12,1 12,0 6,3 16,3 9,4 10,7 7,4 5,9
Waarde Limburg (PV) 2017 36,3 1,8 3,1 1,9 10,5 2,1 19,5 2,3 4,2 2,8 11,4 2,5 3,2 10,3 12,7 3,5 49,1 7,1 21,2 37,8 16,1 12,5 14,2 18,3 9,3 17,5 11,5 11,9 10,2 6,3
Waarde Limburg (PV) 2019 34,9 1,7 2,2 1,8 8,9 2,1 17,7 1,7 3,7 2,5 10,7 2,7 3,2 10,1 12,0 3,6 53,2 7,2 18,4 33,9 14,0 11,7 13,3 16,0 8,5 15,5 9,9 11,1 8,8 6,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens