Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2023

Thumbnail thema natuur en milieu

Inhoud

1. Artikelen en publicaties
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de Nieuwsbrief Leefomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het derde kwartaal van 2023. Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio en ruimte. De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties

Bouwen en wonen

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 16,4 procent hoger
Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369 duizend euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers (Nieuwsbericht, 13 juli).

Door ruim 50 duizend nieuwbouwwoningen doorstroom in 120 duizend woningen
In Nederland werden in 2021 ruim 50 duizend opgeleverde nieuwbouwwoningen bewoond. Dat zette een verhuisketen in gang waardoor in 2021 ruim 120 duizend woningen vrijkwamen die opnieuw bewoond werden. Dit blijkt uit het dashboard Verhuisketens in Nederland, een innovatie

Omzet bouw bijna 8 procent hoger in tweede kwartaal 2023
De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2023 met 7,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalde met 5 procent naar 15,1 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hoeveel woningen zijn er?
Op dit moment zijn er ruim 8 miljoen woningen. De meeste huizen zijn rijtjeshuizen (42 procent). Dat betekent dat het huis deel is van een blok van minimaal drie huizen. 36 procent van alle woningen waren meergezinswoningen. Denk aan appartementen of bovenwoningen. 13 procent van de woningen was vrijstaand en 9 procent was twee-onder-een-kap.

Energie

Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kWh, 14 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit op 46 procent van de totale elektriciteitsproductie. De productie uit zon en wind namen het eerste half jaar toe, die uit fossiele bronnen daalde juist.

 

Laagste energieverbruik in Nederland sinds 1990

In 2022 is in Nederland 10 procent minder energie verbruikt dan in 2021. In totaal werd 2732 PJ (petajoule) energie verbruikt: het laagste niveau sinds 1990. Het verbruik van aardgas daalde zelfs met 21 procent ten opzichte van 2021, doordat aardgas-intensieve activiteiten zijn verminderd. Daarnaast daalde ook het verbruik van olie als grondstof.

 

Welk deel van ons energieverbruik was duurzaam?

In 2022 kwam 15 procent van het Nederlandse energieverbruik uit duurzame of hernieuwbare bronnen. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie nam het laatste jaar toe. Het verbruik van biomassa nam juist af.

 

Landbouw en natuur

Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022. Aardappelen, suikerbieten en snijmaïs zijn in 2023 minder geteeld. Ondanks de stijging in 2023 is het totale areaal akkerbouwgewassen ten opzichte van 2000 met ruim 13 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2023 van het CBS.

 

Hoe gaat het met de libellen en dagvlinders?

Sinds 1992 zijn er bijna de helft minder dagvlinders. Het aantal libellen nam tot 2007 toe, maar groeide daarna niet verder. Dat komt onder andere doordat de kwaliteit van het leefgebied van de vlinders en libellen steeds slechter wordt.

 

Hoeveel melk geeft een koe?

Rond 1910 gaf een Nederlandse koe iets meer dan 2 500 liter melk per jaar. In 1934/1938 was dat al 3 400 liter. De melkproductie is steeds groter geworden. In 2021 gaf een melkkoe gemiddeld ongeveer 8 864 liter (9 148 kilogram) melk.

 

Hoeveel varkens waren er in 1910?

In 1910 liepen er 1,26 miljoen varkens rond op Nederlandse boerderijen. Twintig jaar later was dat aantal bijna driemaal zo groot. In 1997 was het aantal varkens met ruim 15 miljoen op zijn top. Nu zijn het er ruim 11 miljoen.

 

Hoeveel runderen en varkens telt ons land?

Op 1 april 2022 waren er 3,8 miljoen runderen en 11,3 miljoen varkens in Nederland. Bijna de helft van alle runderen is een melkkoe en de meeste varkens zijn vleesvarkens.

 

Productie stikstof en fosfaat in dierlijke mest onder mestplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 467 miljoen kilogram in 2022. Dat is 0,8 procent minder dan een jaar eerder, en 4,6 procent onder het in 2022 geldende stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding was 150 miljoen kilogram. Dat is 1,6 procent meer dan een jaar eerder en 0,2 procent onder het fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

 

Milieu

Milieusector blijft groeien, maar is nog altijd bescheiden

In de afgelopen twintig jaar is de toegevoegde waarde van de milieusector verdrievoudigd. De bijdrage van de milieusector aan de Nederlandse economie blijft echter beperkt, en is in dezelfde periode met ruim de helft toegenomen van 1,66 procent tot 2,56 procent van het bbp. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS, bestaande uit gedetailleerde cijfers tot en met 2021 en een snelle raming voor 2022.

 

Hoeveel liter water gebruiken we per dag?

In 2021 gebruikten we gemiddeld 129 liter water per dag per persoon. Veruit het meeste water gaat op aan douchen, ruim 46 liter per dag. De gemiddelde Nederlander doucht zes keer per week ruim 7 minuten. Ook het doorspoelen van het toilet kost in verhouding veel water: 30 liter per dag.

 

Huishoudelijk afval per inwoner op laagste niveau in bijna 30 jaar

In 2022 werd 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 461 kilogram per inwoner. Dit is de laagste hoeveelheid sinds 1994, toen 478 kilogram per inwoner werd ingezameld. Vergeleken met 2021 nam de hoeveelheid ingezameld afval (opgehaald bij huishoudens en/of ingeleverd bij milieustraten) af met 8 procent. Er werd vooral minder groente-, fruit- en tuinafval (gft), schoon puin, schone grond en houtafval ingezameld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023

In het tweede kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt vooral door een 23 procent lagere uitstoot door de elektriciteitssector. De uitstoot door mobiliteit was echter 7 procent hoger. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

 

Nederland grootste importeur van soja, palmolie en cacao van de EU

Nederland is een grote importeur van producten die door de Europese Commissie worden gelinkt aan ontbossing en landdegradatie. Voorbeelden hiervan zijn soja, palmolie en cacao. Van alle EU-landen haalde Nederland in 2022 de meeste goederen met risico op ontbossing uit niet-EU-landen. Het grootste deel van deze goederen komt uiteindelijk weer in het buitenland terecht. De voedingsindustrie is in Nederland de grootste gebruiker van deze goederen. Dit meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor.

 

Regio en ruimte

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur
In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied met weinig of geen groen. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van de Fietsersbond in de publicatie Nederland in cijfers 2023.

Nieuwsbrief Regionaal, september 2023

De tweede Nieuwsbrief Regionaal van 2023, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en andere ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

 

Waar liggen onze fietspaden en -wegen?

Het grootste deel van het Nederlandse fietsnetwerk – 43 duizend kilometer – loopt tussen huizen en gebouwen met weinig of geen groen. In de natuur kunnen fietsers de minste kilometers maken (15 duizend). Nederlanders stappen het vaakst op de fiets om boodschappen te doen of om te winkelen.

 

Volkstelling gegevens per INSPIRE vierkant 2021

Deze publicatie voor de Europese Volkstelling 2021 bevat gegevens over het aantal inwoners, geslacht, leeftijd, werkzame personen, geboorteland en verhuizingen over alle in Nederland ingezeten personen op 1 januari 2021. De indeling is naar vierkanten van 1 kilometer bij 1 kilometer volgens Europese projectie.

 

CBS-gebiedsindelingen

Het jaarlijkse bestand van CBS-gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in softwarepakketten als QGIS of ArcGIS.

 

Kerncijfers per postcode

Het CBS biedt op laagregionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5 posities van de postcode (PC5) en het numerieke deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau worden ongeveer 420.000 individuele postcodes gepubliceerd. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

2. Greep uit grafieken

Deze rubriek bevat enkele actuele grafieken uit het afgelopen kwartaal op basis van statistieken over de leefomgeving.

Bouwen en wonen

Uit het nieuwsbericht Gemiddelde WOZ-waarde woningen 16,4 procent hoger van 13 juli:

Verandering WOZ-waarde per gemeente, per 1 januari 2023
GemeenteVerschil met 2022 ( procent)
Aa en Hunze14,8
Aalsmeer15,9
Aalten18,5
Achtkarspelen13,3
Alblasserdam18,6
Albrandswaard18,1
Alkmaar19,2
Almelo20,9
Almere17,1
Alphen aan den Rijn16,5
Alphen-Chaam10,3
Altena18,1
Ameland10,3
Amersfoort18,0
Amstelveen12,3
Amsterdam19,1
Apeldoorn23,5
Arnhem22,3
Assen16,8
Asten11,0
Baarle-Nassau5,3
Baarn14,8
Barendrecht14,4
Barneveld15,4
Beek16,3
Beekdaelen16,0
Beesel15,9
Berg en Dal14,8
Bergeijk12,5
Bergen (L)16,4
Bergen (NH)15,1
Bergen op Zoom12,6
Berkelland19,4
Bernheze14,2
Best12,5
Beuningen14,6
Beverwijk19,2
Bladel11,4
Blaricum15,7
Bloemendaal12,3
Bodegraven-Reeuwijk13,4
Boekel15,7
Borger-Odoorn17,4
Borne18,2
Borsele11,3
Boxtel16,0
Breda13,7
Bronckhorst19,0
Brummen19,6
Brunssum18,1
Bunnik22,1
Bunschoten12,3
Buren9,5
Capelle aan den IJssel14,8
Castricum18,3
Coevorden14,8
Cranendonck8,2
Culemborg19,8
Dalfsen12,4
Dantumadiel17,3
De Bilt22,8
De Fryske Marren14,1
De Ronde Venen17,5
De Wolden16,6
Delft11,8
Den Helder20,5
Deurne13,8
Deventer19,1
Diemen17,5
Dijk en Waard17,6
Dinkelland11,5
Doesburg13,8
Doetinchem17,0
Dongen12,1
Dordrecht19,8
Drechterland19,6
Drimmelen10,4
Dronten19,4
Druten10,5
Duiven18,9
Echt-Susteren16,9
Edam-Volendam10,7
Ede15,5
Eemnes16,9
Eemsdelta17,6
Eersel12,8
Eijsden-Margraten19,2
Eindhoven14,6
Elburg12,4
Emmen15,4
Enkhuizen19,7
Enschede21,3
Epe23,9
Ermelo16,3
Etten-Leur10,3
Geertruidenberg12,3
Geldrop-Mierlo15,2
Gemert-Bakel13,5
Gennep20,3
Gilze en Rijen8,6
Goeree-Overflakkee19,7
Goes13,5
Goirle16,8
Gooise Meren10,7
Gorinchem19,5
Gouda17,0
Groningen17,1
Gulpen-Wittem16,1
Haaksbergen18,2
Haarlem15,1
Haarlemmermeer18,9
Halderberge12,3
Hardenberg11,7
Harderwijk19,7
Hardinxveld-Giessendam15,5
Harlingen14,4
Hattem15,2
Heemskerk18,9
Heemstede14,2
Heerde19,4
Heerenveen17,1
Heerlen18,7
Heeze-Leende11,2
Heiloo20,7
Hellendoorn10,7
Helmond13,5
Hendrik-Ido-Ambacht19,5
Hengelo (O)20,2
Het Hogeland17,3
Heumen12,8
Heusden18,3
Hillegom16,5
Hilvarenbeek16,7
Hilversum14,1
Hoeksche Waard16,8
Hof van Twente12,1
Hollands Kroon14,5
Hoogeveen15,8
Hoorn14,9
Horst aan de Maas9,8
Houten20,6
Huizen14,5
Hulst12,6
IJsselstein16,2
Kaag en Braassem18,2
Kampen14,2
Kapelle14,1
Katwijk15,1
Kerkrade17,0
Koggenland13,9
Krimpen aan den IJssel12,0
Krimpenerwaard17,2
Laarbeek16,2
Land van Cuijk14,6
Landgraaf17,5
Landsmeer18,1
Lansingerland16,8
Laren15,0
Leeuwarden15,2
Leiden13,0
Leiderdorp14,1
Leidschendam-Voorburg11,8
Lelystad26,3
Leudal19,6
Leusden14,8
Lingewaard14,4
Lisse13,4
Lochem23,1
Loon op Zand16,7
Lopik15,9
Losser19,3
Maasdriel16,4
Maasgouw16,5
Maashorst14,6
Maassluis14,3
Maastricht17,1
Medemblik15,7
Meerssen17,7
Meierijstad17,4
Meppel16,1
Middelburg12,1
Midden-Delfland11,9
Midden-Drenthe12,8
Midden-Groningen16,0
Moerdijk18,8
Molenlanden12,8
Montferland11,5
Montfoort15,4
Mook en Middelaar21,5
Neder-Betuwe14,9
Nederweert18,1
Nieuwegein19,5
Nieuwkoop18,3
Nijkerk14,5
Nijmegen17,5
Nissewaard15,3
Noardeast-Fryslân16,8
Noord-Beveland11,9
Noordenveld18,3
Noordoostpolder18,3
Noordwijk13,5
Nuenen, Gerwen en Nederwetten16,9
Nunspeet12,2
Oegstgeest12,2
Oirschot12,0
Oisterwijk16,0
Oldambt22,7
Oldebroek11,4
Oldenzaal19,6
Olst-Wijhe15,6
Ommen21,9
Oost Gelre10,7
Oosterhout15,7
Ooststellingwerf15,2
Oostzaan15,6
Opmeer15,3
Opsterland15,7
Oss16,6
Oude IJsselstreek14,0
Ouder-Amstel10,3
Oudewater13,0
Overbetuwe17,1
Papendrecht20,3
Peel en Maas19,4
Pekela16,2
Pijnacker-Nootdorp19,4
Purmerend16,4
Putten18,7
Raalte16,4
Reimerswaal15,7
Renkum19,5
Renswoude23,3
Reusel-De Mierden10,6
Rheden23,9
Rhenen14,8
Ridderkerk15,4
Rijssen-Holten12,4
Rijswijk14,9
Roerdalen18,0
Roermond18,9
Roosendaal12,7
Rotterdam16,4
Rozendaal23,0
Rucphen12,1
Schagen12,2
Scherpenzeel12,1
Schiedam14,9
Schiermonnikoog15,4
Schouwen-Duiveland13,2
's-Gravenhage14,1
's-Hertogenbosch16,7
Simpelveld18,4
Sint-Michielsgestel17,3
Sittard-Geleen16,5
Sliedrecht19,2
Sluis13,1
Smallingerland17,9
Soest10,6
Someren11,0
Son en Breugel14,5
Stadskanaal16,9
Staphorst10,4
Stede Broec20,7
Steenbergen14,3
Steenwijkerland14,4
Stein18,4
Stichtse Vecht16,8
Súdwest Fryslân14,7
Terneuzen12,5
Terschelling8,9
Texel13,4
Teylingen13,6
Tholen13,2
Tiel20,2
Tilburg16,7
Tubbergen12,0
Twenterand17,6
Tynaarlo15,5
Tytsjerksteradiel14,1
Uitgeest23,4
Uithoorn17,0
Urk11,6
Utrecht17,6
Utrechtse Heuvelrug15,7
Vaals16,9
Valkenburg aan de Geul16,4
Valkenswaard10,1
Veendam18,3
Veenendaal24,5
Veere14,1
Veldhoven17,9
Velsen13,9
Venlo18,7
Venray14,5
Vijfheerenlanden14,5
Vlaardingen14,0
Vlieland19,5
Vlissingen15,6
Voerendaal17,4
Voorne aan Zee
Voorschoten14,9
Voorst19,4
Vught13,9
Waadhoeke16,9
Waalre17,1
Waalwijk15,9
Waddinxveen16,0
Wageningen18,9
Wassenaar10,3
Waterland10,7
Weert20,0
West Betuwe17,0
West Maas en Waal20,3
Westerkwartier16,0
Westerveld15,0
Westervoort18,3
Westerwolde14,9
Westland13,4
Weststellingwerf15,8
Wierden12,4
Wijchen12,3
Wijdemeren11,2
Wijk bij Duurstede17,6
Winterswijk13,0
Woensdrecht12,7
Woerden14,4
Wormerland18,9
Woudenberg18,7
Zaanstad17,9
Zaltbommel12,7
Zandvoort11,6
Zeewolde18,7
Zeist17,3
Zevenaar14,3
Zoetermeer23,1
Zoeterwoude12,4
Zuidplas18,7
Zundert14,6
Zutphen22,8
Zwartewaterland13,4
Zwijndrecht18,8
Zwolle15,8

Uit het nieuwsbericht Omzet bouw bijna 8 procent hoger in tweede kwartaal 2023 van 17 augustus:

Vergunde nieuwbouwwoningen
JaartalKwartaalVergunde nieuwbouwwoningen (x 1 000)
20181e kwartaal17,0
20182e kwartaal15,0
20183e kwartaal17,2
20184e kwartaal20,9
20191e kwartaal13,1
20192e kwartaal13,6
20193e kwartaal13,3
20194e kwartaal18,0
20201e kwartaal15,7
20202e kwartaal15,0
20203e kwartaal16,6
20204e kwartaal19,9
20211e kwartaal19,1
20212e kwartaal20,8
20213e kwartaal15,1
20214e kwartaal20,9
2022*1e kwartaal17,6
2022*2e kwartaal16,0
2022*3e kwartaal15,2
2022*4e kwartaal15,7
2023*1e kwartaal12,8
2023*2e kwartaal15,1
* voorlopige cijfers

Energie

Uit het nieuwsbericht Laagste energieverbruik in Nederland sinds 1990 van 5 juli:

Energieverbruik Nederland, naar energiedrager
JaarGas (Petajoule (PJ))Olie (Petajoule (PJ))Kolen (Petajoule (PJ))Hernieuwbaar (Petajoule (PJ))Overig (Petajoule (PJ))
19901325,01059,7366,931,284,1
19911478,51047,0335,631,681,1
19921439,71059,7335,332,588,7
19931480,71070,3336,634,896,3
19941430,01095,4367,235,199,1
19951468,91122,3373,638,5103,7
19961627,91146,7361,144,2107,6
19971525,31147,7351,748,0100,4
19981506,21156,0357,950,6111,3
19991471,61162,7312,352,9136,5
20001475,71163,6325,256,7136,8
20011505,51189,5346,259,5131,6
20021490,31220,9348,065,4130,1
20031500,61306,9359,364,0136,3
20041536,41308,1354,675,7130,8
20051492,41304,9338,694,8147,5
20061433,11314,5323,9101,2147,8
20071397,01323,1351,8105,4140,7
20081454,01238,1333,5126,7135,2
20091488,91212,9312,4139,999,0
20101683,31262,1315,5137,386,8
20111473,41212,0311,4143,2110,3
20121414,21221,8341,1150,7132,4
20131408,11151,0342,8148,8133,6
20141235,81134,8378,8148,8130,5
20151215,81134,3464,3158,5116,4
20161265,31171,1430,2162,6103,7
20171306,01186,1385,8179,093,6
20181280,11159,1346,6197,3110,8
20191337,21112,9269,0234,386,8
20201297,81080,3172,1301,575,1
2021*1256,11102,5234,1344,183,3
2022*993,91055,5231,3376,274,9
* voorlopige cijfers

Uit het nieuwsbericht Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen van 20 september:

Elektriciteitsproductie per bron
JaarKwartaalHernieuwbaar (mld kWh)Fossiel (mld kWh)Kernenergie + Overig (mld kWh)
20151e kwartaal3,3024,221,40
20152e kwartaal2,9018,541,01
20153e kwartaal2,9920,381,36
20154e kwartaal3,8824,291,46
20161e kwartaal3,8423,611,42
20162e kwartaal3,1419,860,89
20163e kwartaal3,3020,971,34
20164e kwartaal3,8527,381,39
20171e kwartaal4,3525,571,42
20172e kwartaal3,8020,600,66
20173e kwartaal3,5420,541,26
20174e kwartaal5,0825,151,44
20181e kwartaal4,7324,701,25
20182e kwartaal4,2818,100,82
20183e kwartaal4,3221,680,68
20184e kwartaal4,9324,181,18
20191e kwartaal5,4325,951,12
20192e kwartaal5,4019,960,82
20193e kwartaal5,3720,651,08
20194e kwartaal5,8425,061,18
20201e kwartaal7,6722,231,17
20202e kwartaal7,7617,700,92
20203e kwartaal7,8722,381,10
20204e kwartaal8,4921,461,13
20211e kwartaal9,4922,601,15
20212e kwartaal10,0416,490,65
20213e kwartaal10,1915,581,14
20214e kwartaal9,6720,231,15
20221e kwartaal11,5918,021,16
20222e kwartaal12,7014,850,91
20223e kwartaal12,0216,241,15
20224e kwartaal10,8017,251,18
20231e kwartaal12,3616,941,15
20232e kwartaal15,2713,210,78

Landbouw en natuur

Uit het nieuwsbericht Productie stikstof en fosfaat in dierlijke mest onder mestplafond van 3 juli 2023

Stikstofuitscheiding in dierlijke mest
 Rundvee (mln kg)Varkens (mln kg)Pluimvee (mln kg)Overig vee (mln kg)
2015315,799,362,020,5
2016327,596,962,217,8
2017337,097,458,918,8
2018327,496,656,822,7
2019315,793,756,024,3
2020320,191,854,722,8
2021305,988,954,321,9
2022302,488,653,922,3
1) Derogatiebeschikking Europese Commissie 30-9-2022
 

Uit het nieuwsbericht Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid van 31 augustus 2023:

Areaal akkerbouwgewassen
PeriodeGranen (x 1 000 ha)Aardappelen (x 1 000 ha)Suikerbieten (x 1 000 ha)Akkerbouwgroenten (excl. zaaiuien) (x 1 000 ha)Zaaiuien (x 1 000 ha)Overige akkerbouwgewassen (x 1 000 ha)
2000225,75180,16110,953213,9971,59
2001236,66163,88109,1231,8714,2175,68
2002235,29165,16108,8933,6314,9271,09
2003227,71158,62102,7834,7516,3875,75
2004226,26163,8697,7331,4819,8974,31
2005223,29155,7891,3130,2616,7886,63
2006220,9156,582,7833,5318,4967,7
2007222,53157,1782,0333,8820,1557,45
2008243,5151,8772,2332,7920,342,78
2009228,8155,2372,732,1219,5345,7
2010218,76158,2770,5829,4522,2242,79
2011213,83159,6973,3331,5923,333,31
2012208,95149,9372,7230,7520,9937,45
2013210,22155,8273,1932,3221,9838,87
2014193,13156,2575,0932,6422,3537,81
2015196,82156,5158,4432,2823,8937,73
2016181,1157,970,7233,2625,0835,6
2017164,08162,6785,3533,7826,6836,58
2018167,56164,9785,1935,1725,3637,7
2019179,78167,5279,1836,8627,5841,01
2020173,55165,6281,4636,5427,2742,41
2021173,4160,380,6938,7830,1242,46
2022188,24163,0681,7434,4927,4239,75
2023*189,01158,0880,6336,2529,2755,87
*Voorlopige cijfers.

Milieu

Uit het nieuwsbericht Huishoudelijk afval per inwoner op laagste niveau in bijna 30 jaar van 7 juli 2023:

Ingezameld huishoudelijk afval per inwoner
 Restafval (kilogram)GFT en grof tuinafval (kilogram)Schone grond, puin en houtafval (kilogram)Overig huishoudelijk afval (kilogram)
1993326661274
1994298901575
19952791081976
19962761132485
19972801183194
199828411435101
199929511244101
200030411447101
200130311048101
200229711251102
200329110652100
200429211154104
200529310854107
200629310455109
200729110858112
200828810555113
200927910654110
201026810351113
201126510554111
201225510550107
201324210148104
201423810849103
201523110752106
201622211154109
201721211456111
201820611559113
201919711861115
202020912569121
202119812464118
202218311256110

Uit het nieuwsbericht Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023 van 13 september 2023:

Uitstoot broeikasgassen per klimaatakkoordsector, 2e kwartaal
   CO2 (megaton CO2-equivalent)Overige broeikasgassen (megaton CO2-equivalent)
Totaal IPCC2023*28,46,5
Totaal IPCC2022*30,26,5
Industrie2023*10,61,5
Industrie2022*11,21,5
Mobiliteit2023*8,10,1
Mobiliteit2022*7,50,1
Landbouw2023*1,34,6
Landbouw2022*1,34,6
Elektriciteit2023*5,10
Elektriciteit2022*6,50,1
Gebouwde omgeving2023*2,40,2
Gebouwde omgeving2022*2,70,2
Landgebruik2023*10,1
Landgebruik2022*10,1

Regio en ruimte

Uit het nieuwsbericht 10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur van 22 september

Waar liggen onze fietspaden en -wegen?Infographic over de lengte van het Nederlandse fietsnetwerk (fietspaden en fietswegen – hieronder vallen ook wegen waar zowel fietser als auto mag komen) in kilometers. De cijfers zijn uitgesplitst naar omgeving. Bebouwd weinig of geen groen: 42 567 km. Akkers weilanden: 33 592 km. Bebouwd met veel groen: 29 853. Landelijk of dorps: 22 853 km. Natuur: 14 828 km. Cijfers uit 2022. Waar liggen onze fietspaden en -wegen? Bebouwd, weinig of geen groen Akkers, weilanden Bebouwd, veel groen Landelijk of dorps Natuur 42 567 km 33 592 km 29 853 km 22 976 km 14 828 km

3. Update StatLinetabellen

De afgelopen periode zijn de volgende StatLine-tabellen geactualiseerd over thema’s binnen de Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio
Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio
Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen 1997-2020
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979
Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100
Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914
Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959
Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect
Huurontwikkeling woningen; soort ontwikkeling, soort verhuurder
Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders
Huurverhoging woningen; inkomensklasse
Huurverhoging woningen; regio
Huurverhoging woningen; soort verhuur

Energie

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008
Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal

 

Landbouw en natuur

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen
Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen
Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen
Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen
Grasland; oppervlakte en opbrengst
Weidegang van melkvee; bedrijfsgrootte, regio

Milieu

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer
Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften
Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen
Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen
Milieusector naar bedrijfstak; nationale rekeningen
Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen
Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen
Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Regio en ruimte

Kerncijfers wijken en buurten 2021
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023
Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022

 

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente onderzoeksresultaten over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties eerste halfjaar 2023
Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een nader te bepalen eigenaar nog woningen van een woningcorporatie.

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2022-2023)
Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen. In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over nieuwbouw woonruimten. Per soort opdrachtgever worden woningen, wooneenheden en recreatiewoningen uitgesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens. De opdrachtgever is het ministerie van BZK (17 augustus).

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022- 2023
Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen. In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over bedrijfsgebouwen. Per soort bedrijfsgebouw wordt de inhoud in kubieke meters en de oppervlakte in vierkante meters berekend.

Transformaties in de woningvoorraad, eerste kwartaal 2023
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste kwartaal van 2023 weer. De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, corop-gebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4). Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) (1 augustus).

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q4
Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 3de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, corop-gebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers). Overige toevoegingen zijn toevoegingen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd en overige onttrekkingen zijn onttrekkingen aan de woningvoorraad om andere redenen dan sloop. Beide categorieën zijn een diverse groep mutaties. Een belangrijk onderdeel van de overige toevoegingen vormen woningtransformaties. Hierbij worden gebouwen die in eerste instantie (deels of geheel) niet-woonfuncties bevatten, omgebouwd tot nieuwe woning(en). De vraag is waaruit deze overige toevoegingen verder nog bestaan. Eenzelfde vraag kan gesteld worden bij overige onttrekkingen aan de woningvoorraad. Deze tabellenset geeft hierover inzicht.

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2015 - 2023
Tabellenset over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2015 - 2023. Tabel over de woningvoorraad op 1 januari van de jaren 2015-2023 naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties eerste halfjaar 2023
Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een nader te bepalen eigenaar nog woningen van een woningcorporatie.

Energie

Energielevering aardgaswoningen, 2019-2022, voorpublicatie

De tabel geeft voor 2019, 2020, 2021 en 2022 inzicht in de spreiding in energieleveringen aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de klantenbestanden.

 

Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2020 en 2021

Aardgas- en elektriciteitsleveringen via openbaar net aan bedrijven op bedrijventerreinen in 2020 en 2021. In het kader van het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen en het monitoren van de voortgang, is betrouwbare data nodig. Als onderdeel van het BZK-beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET), heeft het consortium TNO, RVO, CBS en Kadaster een eerste versie van de landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen ontwikkeld. Onderdeel van deze monitor is het in kaart brengen van het energieverbruik van bedrijven op bedrijventerreinen.

 

Landbouw en natuur

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare, 2021-2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden voor heel Nederland en voor de provincies voor de periode 2021 - 2022.

Dierlijke mest en mineralen 2022
Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2022.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2023
De rapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 juli 2023.

Aantal landbouwbedrijven naar omvang per diercategorie, 2018-2022
De tabellenset bevat het aantal bedrijven met vee uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie op nationaal niveau voor de jaren 2018-2022.

Aantal locaties naar omvang per diercategorie, 2022
De tabellenset bevat het aantal locaties met vee uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie op nationaal niveau voor 2022.

Milieu

Voor dit thema zijn afgelopen kwartaal geen aanvullende statistische diensten uitgevoerd.

Regio en ruimte

Buurt, wijk en gemeente 2023 voor postcode huisnummer
Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 2023 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2023. Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2023 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2023.

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen 2019, 2021 en 2022 versus 2014
Hoe ver was het rijden tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvoorziening in 2022? En in hoeverre zijn de afstanden voor 2019, 2021 en 2022 veranderd ten opzichte van 2014?

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal I 2023

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat ongeveer 600 specifieke onderwerpen (indicatoren), waarvan het CBS er zo’n 300 bijhoudt.

Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het RIVM.

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende indicatoren bijgewerkt:

Bouwen en wonen

Voor dit thema zijn in het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Energie

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2022
Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022
Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021

Landbouw en natuur

Voor dit thema zijn het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Milieu

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020
Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2022
Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020
Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2022
Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022
Landgebruik en het landschap, 2021
Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021
Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021
Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021
Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022
Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022
Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022
Temperatuurextremen in Nederland, 1906-2022
Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907 - 2022
UV-straling in Nederland, 1980-2022
Openheid landschap
Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2021
Milieudruk door consumptie, 1995-2022

Regio en ruimte

Voor dit thema zijn het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

6. Verschijnt binnenkort 

  • Nieuwsbericht reptielen en amfibieën
  • Landbouwtelling voorlopige cijfers 2023
  • Besteedbaar inkomen boerengezinnen
  • Landbouwinkomen
  • Jonge ondernemers in de landbouw

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Brandweer | Emissieregistratie | Eurostat | Kadaster | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van LNV | Mulier Instituut | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Planbureau voor de Leefomgeving | Prorail | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RIVM | Vektis | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) | Wageningen University & Research

Interessante links

Cijfers circulaire economie
Compendium voor de leefomgeving
Detailcijfers emissies (ook per gemeente)
Dossier stikstof
Dossier broeikasgassen
Energie en Energievoorziening
Energietransitie
Eurostat regional yearbook
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Maatregelen tegen stikstof
Nationaal Programma RES
Netwerk Ecologische Monitoring
Monitor Koopwoningmarkt
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Regionale Energiestrategie

Colofon

De Nieuwsbrief Leefomgeving is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en verschijnt 4 keer per jaar.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u ons mailen.