Aantal locaties naar omvang per diercategorie, 2022

De tabel bevat het aantal locaties met vee uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie op nationaal niveau voor 2022.
De tabel bevat structuurgegevens van bedrijven met vee voor totaal Nederland voor 2022. In de tabel wordt per diersoort (vleesvarkens, fokvarkens, leghennen, vleeskuikens, melkkoeien en vleeskalveren) en grootteklasse het aantal locaties weergegeven. De gegevens komen uit de Landbouwtelling.