Buurt, wijk en gemeente 2023 voor postcode huisnummer

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 2023 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2023.

Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2023 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2023.

Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen.

In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Met ingang van 2023 wordt een alfanumerieke code voor de buurten en wijken toegepast.

Aanvulling d.d. 25 september 2023
De csv-tabel met gemeente-, wijk- en buurtcodes per postcode-6 en huisnummer is te groot om in Excel te openen.
Omdat het CBS hier regelmatig opmerkingen over krijgt van gebruikers, is nu ook een Excel-versie van deze tabel beschikbaar.
Hierin is de oorspronkelijke tabel verdeeld over 8 tabbladen.

Een andere veelgestelde vraag is een tabel met gemeente-, wijk- en buurtcodes per postcode-6.
Ook deze tabel is nu beschikbaar in Excel-formaat.