Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare, 2021-2022

Aantal melkveebedrijven per provincie ingedeeld naar grootvee-eenheden (graasdieren) per hectare cultuurgrond in de periode 2021 - 2022.
De tabellenset bevat gegevens over het aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden voor heel Nederland en voor de provincies voor de periode 2021 - 2222.