Auteur: Hans Langenberg, Chantal Melser, Marjolein J. Peters
Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn in 2022

Referenties

AZW (2018), AZW actueel 2018: Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

CBS (2017), Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken, Sociaaleconomische trends.

CBS (2019a), Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld, nieuwsbericht.

CBS (2019b), Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan, nieuwsbericht.

CBS (2019c), Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk, nieuwsbericht.

CBS (2019d), Aantal verpleegkundigen toegenomen, nieuwsbericht.

CBS (2020a), Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

CBS (2020b), Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar, nieuwsbericht.

CBS (2020c), De Nederlandse economie in 2019

CBS (2020d), Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

CBS (2020e), Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003, nieuwsbericht

CBS (2020f), Online vacatures als bron voor statistiek

CBS (2021a), 12 procent meer studenten begonnen met hbo-verpleegkunde, nieuwsbericht

CBS (2021b), Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003, nieuwsbericht

CBS (2021c), Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020, nieuwsbericht

CBS (2021d), Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg stijgt tot 8,5 procent, nieuwsbericht

CBS (2022a), Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2021 verder toegenomen, nieuwsbericht

CBS (2022b), Minder studieuitval in opleidingen zorg en welzijn, nieuwsbericht

CBS (2022c), Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

CBS (2022d), In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, nieuwsbericht

CBS (2022e), Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona, nieuwsbericht

CBS (2022f), Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg.

CBS, (2022g), Werknemers; tevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting.

CBS (2022h), Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers.

CBS (2022i), Werknemers; tevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting.

CBS (2023a), Opnieuw meer werknemers in de zorg, ondanks grotere uitstroom, nieuwsbericht

CBS (2023b), Meer werknemers in kinderopvang maar vacaturegraad hoger dan ooit, nieuwsbericht

CBS (2023c), In 2022 opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, nieuwsbericht

CBS (2023d), Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode, nieuwsbericht

CBS (2023e), Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe, nieuwsbericht

CBS (2023f), Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger, nieuwsbericht

CBS (2023g), Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona, nieuwsbericht

CBS (2023h), Minder ziekteverzuim in eerste kwartaal 2023, nieuwsbericht

CBS (2023i), Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk, nieuwsbericht

CBS, AZW StatLine.

CBS, AZW StatLine (2023a). Bevolking; kerncijfers.

CBS, AZW StatLine (2023b). Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio.

CBS, StatLine (2023c). Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen.

CBS, StatLine (2023d). Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen.

CBS, StatLine (2023e). Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen.

CBS, AZW StatLine (2023f). Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring.

CBS, AZW StatLine (2023g). Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring.

CBS, AZW StatLine (2023h). Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio.

CBS, AZW StatLine (2023i). Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio.

CBS, AZW StatLine (2023j). Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio.

CBS, AZW StatLine (2023k). Mbo; sectorrendement, leerweg, opleiding, regio.

CBS, AZW StatLine (2023l). Hbo; sectorrendement, opleidingsvorm, opleiding, regio.

CBS, AZW StatLine (2023m). Wo; sectorrendement, opleidingsvorm, studierichting, regio.

CBS, StatLine (2023n). Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008.

CBS, AZW StatLine (2023o). Vacatures; ontstaan, openstaand, vacaturegraad.

CBS, StatLine (2023p). Werkzame beroepsbevolking; bedrijf.

CBS, AZW StatLine (2023q). Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio.

CBS, StatLine (2023r). Werkzame beroepsbevolking; bedrijf.

CBS, AZW StatLine (2023s). Werknemers; scholing en vaardigheden.

CBS, StatLine (2023t). Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak.

CBS, StatLine (2023u). Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak.

CBS, AZW StatLine (2023v). Ziekteverzuimpercentage; AZW branches.

CBS, StatLine (2023w). Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

CBS, StatLine (2023x), Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers.

CBS, AZW StatLine (2023y), Werknemers; tevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting.

CBS, AZW Dashboard (2023).

CBS, AZW Dashboard (2023b).

CBS, AZW Dossier (2023).

CBS, Dashboard Welvaart in coronatijd.

RIVM (2018), Synthese: de zorg verandert

TNO en bureau HHM (2019), Arbeidsmarktproblematiek in de sector zorg en welzijn.

UWV (2019), Arbeidsmarktprognoses 2019-2020