Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld

Twee verpleegkundigen bezig met het controleren van medicatie
© ANP
In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de groei 2,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van gegevens die zijn verzameld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW).
Werknemersbanen zorg en welzijn
   Banen (x1 000 )
20161e kwartaal1266,4
20162e kwartaal1274,8
20163e kwartaal1292,2
20164e kwartaal1289,9
20171e kwartaal1296,5
20172e kwartaal1298,2
20173e kwartaal1318,9
20174e kwartaal1319,8
20181e kwartaal1326,5
20182e kwartaal1333,1
20183e kwartaal1353,6

De toename van het aantal banen was het grootst in de branches kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en 7,4 procent). In de branche universitaire medische centra (UMC’s) was de stijging het kleinst (0,8 procent). Alleen in de branche sociaal werk waren er minder banen vergeleken met een jaar eerder (-2,6 procent).

Ontwikkeling werknemersbanen zorg en welzijn, 3e kwartaal 2018
 Werknemersbanen (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Geestelijke gezondheidszorg7,4
Kinderopvang7,1
Overige zorg en welzijn3,3
Verpleging, verzorging, thuiszorg3,0
Jeugdzorg2,9
Zorg en welzijn2,6
Nederland2,5
Ziekenhuizen en overige
medisch specialistische zorg
1,8
Huisartsen en gezondheidscentra0,9
Universitair medische centra0,8
Gehandicaptenzorg0,0
Sociaal werk-2,6

1 op de 6 werknemersbanen in de zorg

In het derde kwartaal van 2018 was 1 op de 6 banen  in Nederland een functie in de bedrijfstak zorg en welzijn. De bedrijfstak heeft een lagere deeltijdfactor dan de totale arbeidsmarkt. In de zorg en welzijn is het aantal contracturen gemiddeld 67 procent van de voltijdsaanstelling. Voor de totale groep werknemers is dat 75 procent.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn

Voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW) stelt het CBS diverse gegevens samen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt voor de zorg en welzijn. De cijfers worden weergegeven in tien hoofdbranches en waar mogelijk uitgesplitst naar 28 RegioPlusgebieden. De resultaten kunnen worden geraadpleegd op AZW StatLine en worden getoond op het AZW-dashboard. Op de AZW-website staat ook een beschrijving van de gebruikte methoden. Het doel van dit programma is partijen in de bedrijfstak zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.