Zoekresultaten

93 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden
93 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden

Pagina 1 van 4

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Werknemers die fysiek en emotioneel zwaar werk doen, zijn vaak minder tevreden met het werk dan werknemers die hun werk gemakkelijk aankunnen. Een hoge mate van werktevredenheid is echter geen...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties
Artikelen

1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk

Eind 2020 gaf 22 procent van alle werknemers aan tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben. In 2018 was dat nog 10 procent. De mate van...

Artikelen

Ongewenste seksuele aandacht klanten bij 1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers

In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Ook ongewenste...

Artikelen

Helft oudere werknemers wil langer door bij kortere werkweek

Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met...

Artikelen

Bezorgdheid om baanbehoud onder werknemers neemt af

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan; in 2016 was dat 24%, in 2013 nog 34%.

Artikelen

Zelfstandig ondernemers dragen bij aan veerkracht economie

CBS en TNO brengen vandaag de eerste resultaten uit van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015  (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. CBS en TNO...

Artikelen

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat...

Artikelen

Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Cijfers

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn...

Cijfers

Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Cijfers

Beeldschermwerk werknemers 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Cijfers

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft in 2010 op bescheiden schaal ingang gevonden. Drie op de tien werknemers verrichten incidenteel thuis werkzaamheden voor de werkgever. 16 procent werkt in...

Artikelen

CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig...

Artikelen

Werknemers met zorgen over baanbehoud

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

Cijfers

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten, 2017

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Cijfers

AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021

Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2021 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Cijfers

Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.

Artikelen

Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald. Vooral werknemers die nog maar kort in dienst zijn ervaren minder zelfstandigheid.

Artikelen

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

methodologisch rapport over de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

Publicaties