Arbeidsmarkt zorg en welzijn

In Nederland werken vanaf 2016 ruim 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Zij werken daar met een hoofdbaan als arts, verpleegkundige of verzorgende, en zij doen dat in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Dit is inclusief al het personeel met een administratieve of leidinggevende functie als hoofdbaan.

Daarmee vormen de mensen die werken in de verzorging, verpleging, (para)medische praktijken, klinieken en het sociaal domein bijna 1 op de 6 werkenden. Zorg en welzijn is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met tekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe.

Hoofdcategorieen

Nieuws

Verdieping

Aanvullend statistisch onderzoek