Arbeidsmarkt zorg en welzijn

De gezondheids- en welzijnszorg is een grote bedrijfstak binnen de economie waar iedereen mee te maken heeft. Sinds het begin van deze eeuw is de werkgelegenheid in deze bedrijfstak toegenomen, afgezien van een korte krimp tussen 2012 en 2017. Eind 2022 werkten ruim 1,6 miljoen mensen in zorg en welzijn; ruim 15 procent van alle werkenden in Nederland.

Het gaat om werknemers en zelfstandigen met beroepen als bijvoorbeeld medisch specialisten, pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden. Zij werken bijvoorbeeld in een ziekenhuis of een verpleeghuis, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg of de kinderopvang. Het gaat niet alleen om de mensen die met cliënten, patiënten en/of kinderen werken, maar ook om het personeel met een administratieve of leidinggevende functie.

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jaren met personeelstekorten en de vraag naar voldoende opgeleid personeel neemt ook de komende jaren naar verwachting verder toe.


Hoofdcategorieen


Nieuws


AZW enquêtes


Meer data