Arbeidsmarkt zorg en welzijn

In Nederland werken bijna 1,26 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Zij werken daar als arts, verpleegkundige of verzorgende, en zij doen dat in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Daarmee vormen de mensen die werken in de verzorging, verpleging, (para)medische praktijken, klinieken en het sociaal domein bijna 1 op de 6 werkenden. Dit is inclusief al het personeel met een administratief of leidinggevende functie. Zorg en welzijn is daarmee net de grootste arbeidsmarktsector van Nederland. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met tekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe.

Het CBS stelt diverse gegevens samen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. Uit welke branches bestaat de sector? Wie werken er in de gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang? Blijven mensen werken in de zorg- en welzijnssector als ze van baan wisselen of stromen ze uit naar een andere sector? Welke opleidingen volgen mensen die in de sector zorg en welzijn gaan werken?

In dit dossier vindt u alle informatie die het CBS beschikbaar heeft.

Hoofdcategorieen

Nieuws

Verdieping

Aanvullend statistisch onderzoek