Arbeidsmarkt zorg en welzijn

In Nederland werkten in 2018 en 2019 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Het gaat om werknemers en zelfstandigen met een hoofdbaan als arts, verpleegkundige of verzorgende, die werken in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Dit is inclusief al het personeel met een administratieve of leidinggevende functie als hoofdbaan.

Daarmee vormen de mensen die werken in de verzorging, verpleging, (para)medische praktijken, klinieken en het sociaal domein ruim 1 op de 6 werkenden. Zorg en welzijn is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe.


Hoofdcategorieen


Nieuws


Verdieping


Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
  2. Selectie uit de BIG naar spec., arbeidspositie, sector, woonregio; 2014/19
  3. AZW-smal; hoofdbanen naar SBI en branche per 31 augustus 2020
  4. AZW-smal; werknemers, baandagen, uren & bedrijven naar branche mrt-sep 2020