Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Serveerster bij strandtent met blad vol drinken
Dit artikel beschrijft uitkomsten van nader onderzoek naar de samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.
Het ziekteverzuim is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde. Zo verzuimen werknemers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg in 2016 het meest. In de horeca wordt juist het minst verzuimd. De hoogte van het verzuim in een sector hangt samen met andere kenmerken van die sector, zoals de arbeidsomstandigheden, kenmerken van bedrijven en samenstelling van het werknemersbestand. In hoeverre zijn de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken toe te schrijven aan andere verschillen tussen de sectoren?