Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

Een vrouw ligt onder een dekentje op de bank en snuit haar neus
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim. In verband met de coronacrisis worden deze cijfers nu versneld gepubliceerd, met als gevolg dat nog niet voor alle bedrijfstakken voldoende gegevens beschikbaar zijn. Ook zijn de cijfers voorlopig. Halverwege juni verschijnen de reguliere cijfers, die dan overigens ook nog niet definitief zijn.

Het ziekteverzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal (de winter en de herfst) altijd hoger dan in de rest van het jaar. In het eerste kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim 5,2 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 52 werden verzuimd wegens ziekte. Dit is een gemiddelde over het hele eerste kwartaal. Het is niet mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende maanden of weken. Het eerste bekende ziektegeval als gevolg van het nieuwe coronavirus deed zich voor op 27 februari 2020.

Ziekteverzuim particuliere bedrijven en overheid, 1e kwartaal
JaarZiekteverzuim (%)
19965,5
19974,9
19985,2
19995,9
20005,9
20015,8
20025,9
20035,3
20044,7
20054,6
20064,6
20074,6
20084,6
20094,5
20104,4
20114,6
20124,4
20134,5
20144
20154,4
20164,3
20174,3
20184,9
2019 *4,7
2020 *5,2

Meeste verzuim in gezondheidszorg en industrie

Op basis van de nu beschikbare gegevens per bedrijfstak verzuimden werknemers in het eerste kwartaal van 2020 het meest in de gezondheidszorg en de industrie, beide 6,7 procent. Voor de gezondheidszorg betekent dit een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode in 2019, toen het 6,1 procent was. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor al was het percentage ziekmeldingen in de gezondheidszorg bovengemiddeld hoog.

De toename van het ziekteverzuim in de industrie is sterker dan in de gezondheidszorg: van 5,8 procent in het eerste kwartaal van 2019, naar 6,7 procent in hetzelfde kwartaal van 2020. Met een percentage van 6,2 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Het verschil met het jaar daarvoor (6,1 procent verzuim) is echter kleiner.

Ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020*
BedrijfstakZiekteverzuim
Gezondheids-
en welzijnszorg
6,7
Industrie6,7
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
6,2
Onderwijs5,6
Vervoer en opslag5,5
Bouwnijverheid4,9
Handel4,8
Verhuur en overige
zakelijke diensten
4,8
Cultuur, sport en recreatie4,2
Overige dienstverlening4,2
Verhuur en handel
van onroerend goed
3,7
Informatie en communicatie3,7
Specialistische
zakelijke diensten
3,6
Horeca3,1
Landbouw, bosbouw
en visserij
3,0
Financiële dienstverlening 1)
Energievoorziening 1)
Delfstoffenwinning 1)
Waterbedrijven
en afvalbeheer 1)
* Voorlopige cijfers 1) Onvoldoende gegevens beschikbaar

De cijfers van ziekteverzuim over het eerste kwartaal zijn nog niet beschikbaar op StatLine. In juni wordt de tabel geactualiseerd.