Zoekresultaten

1049 resultaten voor keyword:werkgelegenheid
1049 resultaten voor keyword:werkgelegenheid

Pagina 1 van 42

Bijna een miljoen mensen met een kleine baan

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen

Redenen van in- en uitstroom WWB

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de redenen van instroom in en uitstroom uit de WWB voor verslagmaand september 2014. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

60 procent binnen jaar na instroom in WW weer aan het werk

In de periode 2009–2011 stroomden jaarlijks ongeveer 300 duizend mensen vanuit een baan in een werkloosheidswetuitkering. Zestig procent is binnen een jaar weer aan het werk.

Artikelen
Artikelen

Helft werkwilligen niet direct beschikbaar of niet actief op zoek

Er zijn in Nederland 815 duizend personen die een baan willen van twaalf uur of meer per week. Ongeveer de helft van hen is echter niet direct beschikbaar of zoekt niet actief naar werk.

Artikelen

Uitstroom uit het mbo schooljaar 2006/'07

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gekeken naar hoeveel personen van 12-22 jaar die uitstromen uit het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2006/’07 een baan...

Cijfers

Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het EIM heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend van ESF-deelnemers. Voor deelnemers aan ESF-projecten beëindigd in 2007, 2008 of 2009 is bepaald of zij een baan...

Cijfers
Artikelen

Common indicators ESF 2014. Een inventarisatie van de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020.

Maatwerktabellen over kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020. De tabellenset is op aanvraag te verkrijgen.Opdrachtgever: het Agentschap van...

Cijfers

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen

Rapportage en tabellenset over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars, personen werkzaam in overige creatieve beroepen en afgestudeerden aan creatieve hbo- en mbo opleidingen. Opdrachtgever:...

Artikelen

Longitudinale micro-integratie van de SSB-banenbestanden voor een consistente tijdreeks van de baandynamiek

Op basis van de SSB-banenbestanden wordt geprobeerd de continue bruto baandynamiek van werknemersbanen te bepalen. Het gaat hierbij om de totale creatie en vernietiging van banen in een jaar.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen