Zoekresultaten

919 resultaten voor keyword:werkgelegenheid
919 resultaten voor keyword:werkgelegenheid

Pagina 1 van 37

Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol.

Cijfers

AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04

AZW-breed; Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 1e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2023.

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie, stromen arbeidsmarkt geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben of werkloos zijn.

Dashboards

Niet gezocht, niet beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht. Zij behoren niet tot de beroepsbevolking.

Dashboards

Werkloos

Werkloos zijn personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Dashboards

Deeltijd

Deeltijdwerkers zijn alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en minder dan 35 uur in de week betaalde arbeid verrichten.

Dashboards

Werkzaam

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn.

Dashboards

Wil meer uren werken, beschikbaar

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die in deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.

Dashboards

Gezocht, niet beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Zij worden ook wel semiwerklozen genoemd.

Dashboards

Niet-beroepsbevolking

Personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking.

Dashboards

AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

Positie in de werkkring van werkenden binnen AZW-branches, Arbeidsmarkt zorg en welzijn, werknemers, zelfstandigen, zmp, zzp, kwartaal

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2023

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2023, aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft.

Publicaties

AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023

Jongeren met jeugdzorg naar leeftijd, geslacht, RegioPlus-arbeidsmarktregio en Zorgkantoorplus-regio’s, 2015-2023.

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Publicaties

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn in 2022

De gezondheids- en welzijnszorg is een grote bedrijfstak binnen de economie. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak net na de...

Publicaties

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom

In zorg en welzijn zijn er 21 duizend werknemers bij gekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom uit de bedrijfstak is vanaf het midden van 2021 sneller...

Artikelen

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Werkende meerderheid verder gegroeid

In het tweede kwartaal van 2023 waren er in de Nederlandse bevolking 120 mensen met betaald werk op elke 100 mensen die niet werkten. Twintig jaar eerder was die verhouding nog 96 werkenden per 100...

Artikelen

Omzetontwikkeling MKB-bedrijven gemeente Gouda, 2021-2022

Omzetontwikkeling en werknemers MKB-bedrijven gemeente Gouda, 2021-2022

Cijfers

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer

Cijfers