Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019

Referenties

Alejandro Perez, S. & Van der Mooren, F. (2020). Aansluiting van mbo-gediplomeerden op de Arbeidsmarkt, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(4,) 473-485.

Bakker, B., Scholtus,S, Smits, W., Gringhuis, G., Hoogland, J., Michiels, J.(2020),Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties.

Borghans, L., Fouarge, D., De Grip, A., en Van Thor, J. (2014). Werken en leren in Nederland. ROA Maastricht.

CBS (2020). Wat zijn flexwerkers?

CBS (2020). Wat zijn zzp’ers?

CBS (2020). Voldoet flexwerk aan de behoefte van werkenden?

CBS (2020), Dossier Flexwerk.

CBS (2020), Dossier ZZP.

CBS (2020), Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring.

CBS (2020), Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar.

CBS (2020), Flexwerk in Nederland en de EU.

CBS (2020), Werkzame beroepsbevolking; bedrijf.

CBS (2020), Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen.

CBS (2020), Krijgen flexwerkers scholing?

Ellström, P. E. (2001). Integrating learning and work: problems and prospects. Human Resource Development, Quarterly, 12(4), 421–435.

Forrier, A. & Sels, L. (2005). Puzzel met veel stukjes. Het concept employability. Tijdschrift voor HRM 3, 47–73.

Fouarge, D., De Grip, A. , Smits, W., De Vries, R. (2012). Flexible Contracts and Human Capital Investments, De Economist, 160(2): 177-195.

Gardeniers, M. & Gringhuis, G. (2020). Hoe vergaat het flexwerkers die geen werk meer hebben? Een onderzoek naar loopbaantrajecten van werknemers die de flexibele schil verlaten zonder werk. CBS. Statistische Trends.

Hooftman, W.E. et al. (2019). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019. Methodologie en Globale Resultaten, TNO & CBS Leiden, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Kösters, L., Smits, W. (2015). Tijdelijk werk: Nederland in Europees perspectief. In: Chkalova, K., Goudswaard, A. , Sanders. J. , Smits, W. (eds.). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt, De focus op flexibilisering. CBS/TNO, Den Haag 128-150.

Künn-Nelen, A., Poulissen, D., Van Eldert, P., Fouarge, D., & De Grip, A. (2018). Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. ROA-R-2018/5.

Künn-Nelen, A., Smits, W. & De Vries, J. (2020), Baan- en werkzekerheid van flexibele werknemers, doen ontwikkelmogelijkheden op het werk ertoe?, Hoofdstuk 6 in Chkalova, K., Van Genabeek, J., Smits, W. & Verbiest, S. (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op zekerheid, CBS/TNO, Den Haag/Heerlen/Bonaire, 103-125.

Skriabikova, O. & Smits, W. (2019), Beloning van flexwerkers. De invloed van opleiding, beroep en bedrijf. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(1),26-37.

Smits, W. (2017). De opmars van flexibele arbeid: Gevolgen voor mens, organisatie en maatschappij. Maastricht: Maastricht University.

Smits, W. & De Vries, J. (2019a), Employability van flexibele en vaste werknemers in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(2).

Smits, W. & De Vries, J. (2019b), Lonen van vaste en flexibele werknemers. CBS, Statistische Trends, Augustus, 2019.

Van der Torre, W. et al., (2019). Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019. Methodologie en Globale Resultaten, TNO & CBS Leiden, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

WRR (2007), Investeren in werkzekerheid, Amsterdam: Amsterdam University Press.