Flexwerk in Nederland en de EU

Met flexwerkers wordt in Europees verband meestal gedoeld op werknemers met een contract voor bepaalde tijd (tijdelijke werknemers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp). De afbakening van tijdelijke werknemers die de EU hanteert is iets anders dan de definitie die in Nederland gangbaar is.

Het verschil zit hierin dat de EU enkel naar het contract kijkt: is dat vast of tijdelijk? In Nederland zijn zowel het contract als de contracturen bepalend. Bovendien worden uitzendkrachten en oproepkrachten, ongeacht deze kenmerken, tot de flexwerkers gerekend. Het EU-cijfer over tijdelijk werk in Nederland ligt daarom lager dan het CBS-cijfer over werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) in de EU, 2019
 Aandeel tijdelijke werknemers (%)Aandeel zzp'er (%)
Spanje22,110,5
Polen17,513,8
Griekenland8,521,3
Nederland16,812,3
Italië13,215,4
Portugal17,510,8
Finland13,69,3
Cyprus11,810,7
Kroatië166,1
Frankrijk14,47,5
EU-2811,610,2
Zweden14,96
Tsjechië6,813,2
Slovenië11,68,4
België9,49,7
Slowakije6,912
Malta7,810,7
Ierland8,39,5
Verenigd Koninkrijk4,412,8
Roemenië1,115,6
Duitsland10,85
Denemarken104,6
Oostenrijk7,76,2
Luxemburg8,34,5
Hongarije5,96,1
Bulgarije3,96,6
Litouwen1,38,4
Letland2,86,9
Estland2,86,3

Het percentage flexwerkers in Europa (EU-28) lag in 2019 op 22. Het aandeel tijdelijke werknemers (12 procent) was iets groter dan het aandeel zzp’ers (10 procent). In deze percentages is in de periode sinds 2009 weinig veranderd.

Dat geldt echter niet voor het aandeel flexwerkers in de afzonderlijke landen. Voor zowel het aandeel tijdelijk werk als zzp behoorde Nederland tot de grootste groeiers binnen de EU, 3,3 procentpunt in de afgelopen tien jaar. Deze groei betrof iets meer zzp’ers dan tijdelijke werknemers. Nederland neemt hiermee de tweede plaats in. Alleen Malta kende een grotere groei in flexwerkers met 4,9 procent.

Met een aandeel van 29 procent flexwerkers staat Nederland in 2019 op een vierde plek. Landen als Polen en Spanje, die met name een hoog percentage tijdelijke werknemers kennen, hebben een groter aandeel flexwerk. Griekenland, waar vooral het aandeel zzp’ers in de landbouw hoog is, kent een iets groter aandeel flexwerk als Nederland.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) in de EU, 2019 t.o.v. 2009
 Aandeel tijdelijke werknemers (%)Aandeel zzp'er (%)
Spanje22,110,5
Polen17,513,8
Griekenland8,521,3
Nederland16,812,3
Italië13,215,4
Portugal17,510,8
Finland13,69,3
Cyprus11,810,7
Kroatië166,1
Frankrijk14,47,5
EU-2811,610,2
Zweden14,96
Tsjechië6,813,2
Slovenië11,68,4
België9,49,7
Slowakije6,912
Malta7,810,7
Ierland8,39,5
Verenigd Koninkrijk4,412,8
Roemenië1,115,6
Duitsland10,85
Denemarken104,6
Oostenrijk7,76,2
Luxemburg8,34,5
Hongarije5,96,1
Bulgarije3,96,6
Litouwen1,38,4
Letland2,86,9
Estland2,86,3