Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019

1. Inleiding

Sinds het begin van deze eeuw is het aandeel flexwerkers in Nederland sterk toegenomen. Over deze ontwikkeling is veel maatschappelijk en wetenschappelijk debat. Aan de ene kant wijzen economen erop dat flexibele arbeid bedrijven in staat stelt om de omvang van hun personeel snel aan te passen aan de veranderende economische omstandigheden. Aan de andere kant zijn er zorgen over de gevolgen voor individuen die werkzaam zijn als zzp’er of als werknemer in de flexibele schil.

Om een goed beeld te krijgen van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt is het van belang te weten welke verschillen er zijn tussen de verschillende soorten flexwerkers in Nederland. Deze groep van circa 3 miljoen werkenden is namelijk bijzonder heterogeen en bestaat uit zowel werknemers met verschillende soorten flexibele contracten als zzp’ers. Op basis van eerder CBS-onderzoek geeft dit artikel een profiel van de verschillende soorten flexwerkers.

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van het flexwerk vanaf het begin van deze eeuw en de verschillende soorten flexwerkers die het CBS onderscheidt. In hoofdstuk 3 worden de voornaamste karakteristieken behandeld van de 7 verschillende soorten flexwerknemers en de 2 soorten zelfstandigen die tot de flexwerkers worden gerekend. Hoofdstuk 4 gaat in op de baan- en werkzekerheid in de flexibele schil. Hoofdstuk 5 behandelt de inkomenspositie en hoofdstuk 6 schetst de mogelijkheden voor ontwikkeling op het werk.