Hoe vergaat het flexwerkers die geen werk meer hebben?

Van de werknemers die in de periode 2010-2012 geen werk meer hadden na een flexibele arbeidsrelatie, bleef 46,5 procent in de vier jaar daarna zonder werk, hetzij met of zonder een uitkering. Vrouwen, personen met een westerse migratieachtergrond en personen van 45 tot 55 jaar hadden de grootste kans om na een flexbaan vier jaar lang werk noch uitkering te hebben. Van de onderzochte werknemers had 15,4 procent na verloop van vier jaar een vaste baan, 8,6 procent volgde een opleiding en 29,5 procent was weer werkzaam in een flexbaan.
In dit artikel wordt gekeken naar de loopbaantrajecten van bijna 250 duizend werknemers van 18 tot en met 60 jaar, die in 2010 instroomden in de flexibele schil. Het onderzoek spitst zich toe op degenen die gedurende twee jaar na instroom, dus in de periode 2010 tot en met 2012, zijn uitgestroomd naar een positie zonder werk (met of zonder uitkering). Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van een combinatie van van sequentieanalyse en clustering.