Dossier ZZP

Nederland telde in 2020 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat hierbij om personen waarvoor een werkkring als zelfstandige de hoofdbaan is. Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen.

Als ook mensen worden meegeteld waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. In 2019* hadden 1,6 miljoen personen inkomsten als zzp’er; voor 971 duizend was het hun belangrijkste inkomensbron. De groep zzp’ers is zeer divers en ze werken in alle bedrijfstakken. Ze zijn relatief vaak 45-plus en mannen zijn oververtegenwoordigd.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen. In dit dossier vindt u de meest actuele statistische informatie over zzp'ers.

*voorlopige cijfers 2019

Hoofdcategorieen


Nieuws


Verdieping