Dossier ZZP

Nederland telde in 2018 bijna 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat hierbij om personen waarvoor een werkkring als zelfstandige de hoofdbaan is. Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Als ook mensen worden meegeteld waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. In 2017 hadden bijna 1,5 miljoen personen inkomsten als zzp’er; voor ruim 900 duizend was het hun voornaamste inkomensbron. De groep zzp’ers is zeer divers en ze werken in alle bedrijfstakken. Ze zijn relatief vaak 45-plus en mannen zijn oververtegenwoordigd.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen. In dit dossier vindt u de meest actuele statistische informatie over zzp'ers.

Hoofcategorieen

Nieuws

68,4%

Arbeidsdeelname op recordhoogte

20-12-2018 06:30

Verdieping

Publicaties