Dossier ZZP

Nederland telt ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat worden er steeds meer. En dat zijn alleen degenen die als zzp’er in hun hoofdbaan werken. Worden ook degenen meegeteld die als zzp’er bijverdienen, dan ligt dit aantal nog hoger. Wanneer rekening gehouden wordt met inkomsten uit uitkeringen en pensioen, dan zijn er bijna 900 duizend personen over die als zzp’er het grootste deel van hun inkomen verdienen. De groep is zeer divers; zzp’ers zijn terug te vinden in allerlei sectoren en leeftijdsgroepen. De meerderheid is tussen de 35 en 55 jaar oud en man, maar de vrouwen zijn bezig met een opmars.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen. Hieronder treft u de meest recente producties over zzp'ers.

Veelgestelde vragen

Nieuws

Verdieping

Publicaties