Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:flexwerkers
56 resultaten voor keyword:flexwerkers

Pagina 1 van 3

Welk soorten bedrijven hebben veel flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Hoe staat het met de sociale zekerheid van flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW

Bij de tweede en derde ronde van steunmaatregelen voor het behoud van werknemersbanen (NOW2 en NOW3.1) waren aanzienlijk minder banen betrokken dan bij de eerste (NOW1). Bij bedrijven die in 2020...

Artikelen

Vraag en antwoord

In Nederland wordt met de term flexwerker over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Overig

Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

n het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie, 64 duizend meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen vooral flexwerkers bij met relatief...

Artikelen

Wat verdienen flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Hoe staat het met de werkzekerheid van flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Wat voor werk doen flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Combineren flexwerkers meerdere banen?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

In welke regio’s is er veel flexwerk?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een...

Publicaties

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

In deze paper staan voorlopige resultaten van een onderzoek naar de verschillen tussen de cijfers over vaste en flexibele arbeidsrelaties uit de Polisadministratie en de Enquête beroepsbevolking.

Publicaties

Tijdelijke en vaste contracten

Het paper beschrijft onderzoek naar de onnauwkeurigheden in de meting van de contractvorm in deze twee bronnen. Daarbij worden meetmodellen (Hidden Markov Modellen) en Multinomiale Logistische...

Artikelen

Flexwerkers met leermogelijkheden hebben meer baanzekerheid

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan en komen minder...

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie als uit de Enquête beroepsbevolking. De paper beschrijft de uitkomsten van onderzoek naar de onnauwkeurigheden...

Publicaties

Krijgen flexwerkers scholing?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Wie zijn de flexwerkers?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Voldoet flexwerk aan de behoefte van werkenden?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

FAQ's

Hoeveel flexwerkers zijn er?

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

FAQ's

Hoe vergaat het flexwerkers die geen werk meer hebben?

Onderzoek naar de arbeidsgeschiedenis van flexwerknemers in de periode 2010-2016.

Artikelen

272 duizend flexwerknemers minder in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Van het eerste op het tweede kwartaal...

Artikelen

Promotieonderzoek nuanceert zwart-wit beeld over flexwerk

Nederland is één van de Europese koplopers als het gaat om flexwerken.

Artikelen

Mensen zonder werk voelen zich minder gezond dan werkenden

Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van de werkzame personen beoordeelt 90 procent de eigen gezondheid als goed of uitstekend. Van degenen zonder...

Artikelen

Flexwerkers en de coronacrisis

De coronacrisis betekende het eind van een lange periode van werkgelegenheidsgroei. De grootste klap viel in het tweede kwartaal van 2020.

FAQ's