Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019

Omslag, Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2019
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
In 2019 voerden het CBS en TNO samen de vijftiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2019 en biedt een overzicht van eerste resultaten.