Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Literatuur

Dam, F. van & Hofman, L. (2015). Groeikernen: een nieuw demografisch perspectief. In S.Langeweg (Red.), De stad: magneet, roltrap, spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest (pp. 96–105). Den Haag: PBL.

Duin, C. van, te Riele, S. & Stoeldraijer, L. (2018). Huishoudensprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, december 2018.

Groot, H. de, Marlet, G., Teulings, C. & Vermeulen, W. (2010). Stad en land. Den Haag, CPB.Husby, T. A. Weterings en J. Groot, (2019). Trek van en naar de stad, PBL.

Jokövi, M., Boon, C. & Filius, F. (2006). Woningproductie ten tijde van de Vinex: een verkenning. Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/Ruimtelijk Planbureau.

Jong, A. de, Alders, M., Feijten, P., Visser, P. Deerenberg, I., van Huis, M. & Leering, D. (2006). Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. NAi Uitgevers, Rotterdam.  

Jong, A. de, Vriens, J., Beets, G. (2015) Eindhoven. In S. Langeweg (Red.), De stad: magneet,roltrap, spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest (pp. 196–204). Den Haag:PBL.

De Jong, A., Huisman, C., Stoeldraijer, L., van Duin, C., Husby, T., & te Riele, S. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: Belangrijkste uitkomsten.Statistische Trends.

Kooiman, N., de Jong, A., Huisman, C., van Duin, C., Stoeldraijer, L. (2016). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040: sterke regionale verschillen. Bevolkingstrends, september 2016 (8).

Jong, A. de & Ritsema van Eck, J. (2017). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: Woningbouwveronderstellingen. Bevolkingstrends.

Loke, R. & de Jong, A. (2013). Verbeterd schattingsmodel voor korte afstandsmigratie in het regionaal prognosemodel PEARL, Bevolkingstrends.

Middelkoop, van, M., de Jong, A., & Beets, G. (2015). De stad als spons. In S. Langeweg (Red.), De stad: magneet, roltrap, spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest (pp. 86–95). Den Haag: PBL.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013, Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere –Markermeer, Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Stoeldraijer, L., van Duin, C. (2018). Kernprognose 2018–2060: immigratie blijft hoog.Statistische Trends, december 2018.

Jong, A. de, Huisman, C., Stoeldraijer, L., Husby, T. & te Riele, S. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen.Statistische Trends.

Roelofsen, W. (2015). Almere. In S. Langeweg (Red.), De stad: magneet, roltrap, spons;bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest (pp. 154–164). Den Haag: PBL.

Stiemer, D. & van Egmond-Smit, N. (2019). Effectief planaanbod en nationale bouwambities. Een verkenning onder twaalf provincies. EIB, april 2019.

Vermeulen, W., Teulings, C., Marlet, G. & de Groot, H. (2016). Groei en krimp; waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? Nijmegen, VOC.

Wijngaarden, P. & de Jong, A. (2008). Verbeterde schattingswijze van migratie over korte afstand in het model PEARL. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2008, (pp. 55–64).