Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:geboorten
41 resultaten voor keyword:geboorten

Pagina 1 van 2

Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022

De bevolking van Nederland is in het eerst halfjaar van 2022 met 119,9 duizend inwoners gegroeid. Dat is een sterke groei voor een eerste halfjaar. Vooral het aantal immigranten was hoog.

Artikelen

Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020, schrikkeldag, naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

Cijfers

Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021

Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013-2021

Cijfers

Zuigelingensterfte sinds 2000 sterk gedaald

In 2019 was het sterftecijfer onder zuigelingen 3,6 per duizend levendgeborenen, tegen 5,1 per duizend in 2000. Onder vrouwen jonger dan 20 jaar was de sterftekans van hun baby’s bijna drie keer zo...

Artikelen

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal jarigen per gemeente per dag, 2022

Cijfers

Posters op een doorsnee dag 2022

Hoeveel baby's worden dagelijks geboren? En hoeveel echtparen scheiden elke dag? Immigreren er op een gemiddelde dag meer mensen naar Nederland dan dat er weggaan? Deze en nog veel meer vragen over...

Overig

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

De publicatie beschrijft de veronderstellingen en uitkomsten van de Kernprognose 2021-2070. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in...

Publicaties

Ruim 11 duizend jarigen op schrikkeldag

In een schrikkeljaar worden op de 29e iets minder kinderen geboren dan op een vergelijkbare weekdag in februari. In februari wordt doorgaans weinig getrouwd, maar een bijzondere dag als de 29e is wel...

Artikelen

Bevolkingsgegevens Weesp, 2016 tm 2022

Gegevens over de stand en de stroom van de bevolking van Weesp in de periode 2016 tot en met 2022 (stand) /2021 (stroom)

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland

Tabellen over de bevolkingsontwikkeling (migratie, geboorte, sterfte, huwelijken, echtscheidingen) in Caribisch Nederland (2015-2020)

Cijfers

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners tot bijna 17,6 miljoen. Dat zijn er 50 duizend meer dan de toename in 2020. Er kwamen meer immigranten, terwijl minder mensen het...

Artikelen

Kernprognose 2022-2070

Kernprognose 2022-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Verjaardagen in Nederland, 2022

Aantal verjaardagen per dag per gemeente van mensen die in Nederland geboren zijn en op 1 januari 2022 in Nederland woonden.

Cijfers

Kernprognose 2021-2070

Kernprognose 2021-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Bevolkingsprognose 2020-2070

Bevolkingsprognose 2020-2070: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Verjaardagen in Nederland, 2020

Aantal verjaardagen per dag per gemeente van mensen die in Nederland geboren zijn en op 1 januari 2020 in Nederland woonden.

Cijfers

Lerarentekort, ook al in de jaren vijftig

Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt elk jaar op. Leraren gaan met pensioen, terwijl er minder nieuwe onderwijzers instromen. Ook in de jaren vijftig was er een lerarentekort

Artikelen

Bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 met 31,7 duizend inwoners gegroeid. Per saldo kwamen er bijna 29,4 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, en bijna 2,4 duizend...

Artikelen

15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij.

Artikelen

Prognose: meer inwoners door migratie

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,7 miljoen inwoners in 2070.

Artikelen

Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, vooral door migratie, maar ook doordat meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

Artikelen

12,8 duizend inwoners erbij in eerste kwartaal 2021

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met 12,8 duizend inwoners gegroeid. De buitenlandse migratie was lager, er overleden meer mensen, maar er zijn ook meer kinderen geboren.

Artikelen

Zuigelingensterfte 2015-2019

Zuigelingensterfte naar moment van sterfte en leeftijd van de moeder, 2015/2019

Cijfers

Eerstgeborene het vaakst een hoge opleiding

De kans dat kinderen een hoge opleiding afronden is het grootst in gezinnen met 3 kinderen. Binnen gezinnen met meer dan één kind zijn eerstgeborenen vaak het hoogst opgeleid.

Artikelen