Auteur: Andries de Jong (PBL), Corina Huisman (CBS), Lenny Stoeldraijer (CBS)

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Over deze publicatie

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt ingegaan op de woningbouwveronderstellingen die als input zijn gebruikt voor de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).