Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

© CBS / Nikki van Toorn
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt ingegaan op de belangrijkste demografische veronderstellingen die als input zijn gebruikt voor de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Om deze prognose te kunnen maken zijn veronderstellingen opgesteld over de regionale variatie in geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Daarnaast vormen verhuizingen een belangrijke component voor de gemeentelijke bevolkingsontwikkeling. Tot slot zijn veronderstellingen opgesteld voor de bevolking naar huishoudenspositie, zodat ook een prognose van de ontwikkeling van het aantal huishoudens kan worden gemaakt.