Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van vele miljoenen euro's. Anderzijds telt de sector vele duizenden kleine zelfstandigen.

In sommige onderzoeken wordt een beperkte afbakening van de culturele sector gebruikt waarin alleen (onderdelen van) de bedrijfstakken kunst (SBI 90) en erfgoed (SBI 91) zijn opgenomen. In andere onderzoeken daarentegen wordt een bredere afbakening van de culturele en creatieve sector gebruikt waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfstakken in de kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Daarnaast zijn er ook onderzoeken die een ander uitgangspunt gebruiken zoals het beroep dat mensen uitoefenen of de consumptie van bepaalde producten en diensten. Via dit dossier biedt het CBS een overzicht van alle onderzoeksresultaten bij het CBS, die betrekking hebben op de culturele en creatieve sector. Deze onderzoeksresultaten worden vaak ook verwerkt in ander onderzoek, bijvoorbeeld in de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting.

Tegels


Nieuws


Verdieping


Aanvullend statistisch onderzoek


Cijfers