Satellietrekening cultuur en media

© ANP / Marcel Krijgsman

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS de Satellietrekening cultuur en media ontwikkeld en twee metingen uitgevoerd waardoor gegevens over de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie voor de verslagjaren 2015 en 2018 beschikbaar zijn.

Bijdrage cultuur en media

De toegevoegde waarde uit de productie van cultuur- en mediaproducten in 2018 bedroeg 26,5 miljard euro en was daarmee goed voor 3,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De arbeidsinzet voor deze productie was 330 duizend arbeidsjaren, dat is 4,3 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Reclame grootste domein binnen cultuur en media

Het totale aanbod van cultuur- en mediaproducten bedroeg 80,1 miljard euro in 2018. Hierbinnen is het aanbod van reclame met 25,4 miljard euro (32 procent) het grootste. Cultuur- en mediaproducten in de domeinen media (radio, televisie, kranten en tijdschriften) en audiovisueel (film, video en overig audiovisueel) komen met respectievelijk 16,9 en 13,7 miljard euro op de tweede en derde plaats.

 
(Klik op de afbeelding voor Satellietrekening cultuur en media 2018)

Van het totale aanbod aan cultuur- en mediaproducten kwam in 2018 ruwweg tweederde (69 procent) uit binnenlandse productie en een derde uit invoer.

Huishoudens consumeren voor 12,3 miljard euro aan cultuur en media

Cultuur en media zijn voor veel mensen een belangrijke vrijetijdsbesteding. Denk bijvoorbeeld aan museum- en theaterbezoek, tv-kijken, muziek luisteren en het lezen van boeken. Ongeveer 14 procent ofwel 12,3 miljard euro van de cultuur- en mediaproducten wordt dan ook geconsumeerd door huishoudens.

De uitgaven aan cultuur- en mediaproducten in het domein media (radio, tv, kranten en tijdschriften) zijn met 4,6 miljard euro ofwel 40,9 procent het grootst, gevolgd door podiumkunsten (1,7 miljard ofwel 15,2 procent).

Naast de consumptie door huishoudens wordt 26,6 procent van de cultuur- en mediaproducten uitgevoerd. Ruim de helft (50,7 procent) van alle cultuur- en mediaproducten wordt afgenomen door andere bedrijven.

3.3.2 Consumptie cultuur- en mediaproducten door huishoudens (incl. izw's), naar domein1)
Domein2018 (% van totaal)2015 (% van totaal)
Media40,940,9
Podiumkunsten15,215,0
Audiovisueel13,012,9
Letteren9,29,4
Beeldende kunst9,68,7
Erfgoed5,96,6
Onderwijs3,43,4
Interdisciplinair en overig2,72,7
Reclame0,20,2
Architectuur en ontwerp0,10,1
1)Consumptie huishoudens (incl. izw's) cultuur- en mediaproducten (aankoopprijzen). Exclusief nevenopbrengsten cultuurinstellingen, cultuurgerelateerde investeringen en consumptie ingezetenen in het buitenland.