COVID tabellenset musea 2020-2021

© Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo
De COVID tabellenset geeft inzicht in een aantal nieuwe variabelen die aan het onderzoek naar musea zijn toegevoegd naar aanleiding van de coronacrisis. Deze tabellenset bevat gegevens over de jaren 2020 en 2021.
Deze tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en bevat 3 tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst 1. naar provincie, type museum (beeldende kunst en overige musea), 2. naar geregistreerde (BIS / Erfgoedwet / Regionale musea en overige geregistreerde musea) en niet geregistreerde musea en 3. naar aard van de collectie (kunst, geschiedenis, natuurhistorie, bedrijf en techniek, volkenkunde, overig).