Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten


Deze tabel bevat uitkomsten over werkgelegenheid, baten en lasten van organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben. Evenementenhallen, stadions en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden niet meegeteld in de uitkomsten gepresenteerd in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2019:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder de definitieve status.

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Perioden Totaal bedrijven/organisaties (aantal) Werkzame personenTotaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personenIn loondienstTotaal werknemers (x 1 000) Werkzame personenNiet in loondienstIngeleend personeel (x 1 000) Werkzame personenNiet in loondienstVrijwilligers/stagiaires (x 1 000) Werkzame personenNiet in loondienstOverige werkzame personen (x 1 000) Werkzame personenFTE'sWerknemers (x 1 000) Werkzame personenFTE'sWerkzame personen (x 1 000) BatenTotale baten (1 000 euro) BatenBedrijfsomzetTotaal bedrijfsomzet (1 000 euro) BatenBedrijfsomzetPublieksgebonden inkomsten (1 000 euro) BatenBedrijfsomzetVerhuur voor niet-theatrale evenementen (1 000 euro) BatenBedrijfsomzetOmzet horeca, pachtopbrengsten (1 000 euro) BatenBedrijfsomzetInkomsten uit sponsoring (1 000 euro) BatenSubsidiesTotaal subsidies (1 000 euro) BatenSubsidiesSubsidies van gemeente (1 000 euro) BatenSubsidiesOverige subsidies (1 000 euro) BatenOverige bedrijfsopbrengsten en baten (1 000 euro) LastenTotale lasten (1 000 euro) LastenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (1 000 euro) LastenPersoneelskostenArbeidskosten werknemers (1 000 euro) LastenPersoneelskostenOverige personeelskosten (1 000 euro) LastenInkoopwaarde omzetTotaal inkoopwaarde omzet (1 000 euro) LastenInkoopwaarde omzetDirecte voorstellingskosten (1 000 euro) LastenInkoopwaarde omzetOverige inkoop (1 000 euro) LastenOverige bedrijfskosten en -lasten (1 000 euro) LastenOverige lasten (1 000 euro)
2015 303 21,2 7,7 3,1 10,4 0,1 4,6 6,3 798.512 465.617 281.332 62.992 104.029 17.264 306.764 282.550 24.214 26.131 787.750 253.449 . . 272.433 . . 231.625 30.243
2016* 298 21,6 7,6 3,6 10,4 0,1 4,6 6,4 825.761 484.261 304.310 48.920 113.853 15.247 315.279 295.168 20.111 26.221 809.096 262.966 200.597 60.515 274.719 251.418 23.301 238.062 33.348
2017* 287 23,0 8,0 4,2 10,8 0,1 4,8 6,8 843.872 485.573 310.496 49.240 112.581 11.341 327.693 295.783 31.910 30.606 820.818 272.431 214.390 55.861 286.791 270.946 15.845 223.588 37.990
2018* 287 24,1 8,0 4,8 11,2 0,1 4,9 7,0 888.003 508.331 333.481 49.613 111.121 12.406 340.712 307.864 32.847 38.960 867.045 286.393 228.157 54.964 307.532 292.343 15.189 231.898 41.223
Bron: CBS
Verklaring van tekens