Activiteiten/bezoekersaantallen podia voor professionele podiumkunsten 2022

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, voor het jaar 2022* met extra uitsplitsingen naar genre. (*= voorlopige cijfers)
Net als in de bestaande tabel toont deze aanvullende tabel per podiumkunstdiscipline het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen van organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofd- of nevenactiviteit hebben. Deze aanvullende tabel bevat extra uitsplitsingen van de podiumkunstdisciplines 'muziek' en 'muziektheater'. Muziek wordt gespecificeerd in 'klassieke muziek' en 'popmuziek' en muziektheater wordt gespecificeerd in 'musical', 'opera' en 'overig muziektheater'. De cijfers zijn gespecificeerd naar regio (landsdeel, provincie, vier grote gemeenten). De cijfers hebben de status 'voorlopig'.

Deze tabel is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen. Behalve data van het CBS zijn ook gegevens gebruikt die verzameld zijn door de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Met deze partijen werkt het CBS samen in het samenstellen van de jaarlijkse cijfers voor het onderzoek Podiumkunsten.