Arbeidsongeschikheids- en pensioenvoorziening kunstenaars, 2019-2023

De tabellen beschrijven de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen van zelfstandig ondernemers die werkzaam zijn als kunstenaar of die een ander creatief beroep hebben.

De cijfers voor zelfstandig ondernemers die werken als kunstenaar en voor zelfstandig ondernemers in overige creatieve beroepen worden afgezet tegen die voor zelfstandig ondernemers met beroepsniveau 4 en het totaal van zelfstandig ondernemers. De cijfers worden weergeven voor de jaren 2021 en 2023.

De tabellen zijn samengesteld op verzoek van OCW. De cijfers zijn afkomstig uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.