Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In september 2015 committeerden regeringsleiders van 193 landen, waaronder Nederland, zich aan deze agenda, die loopt tot 2030. Om de voortgang te kunnen monitoren is er vanuit de Verenigde Naties een raamwerk met indicatoren opgezet. Wereldwijd monitoren, aan de hand van dezelfde indicatoren en onderliggende methodologie, maakt het mogelijk om over landsgrenzen heen te kijken en iets te zeggen over de voortgang van groepen landen, waaronder Europa.  Met dit dashboard draagt het CBS bij aan deze monitoring: het mondiale raamwerk van de Verenigde Naties is waar mogelijk gevuld met data over Nederland.

SDG's