SDG 13 Klimaatactie

Het streven van SDG 13 is het ondernemen van acute actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 13 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

13.1 Betere schokbestendigheid en aanpassingsvermogen aan klimaaterandering

13.1.1 Aantal doden, vermiste personen of getroffenen

13.1.2 Landen met risicobeperkende strategieën

13.1.3 Lokale risicobeperkende strategieën in lijn met de nationale strategie

13.2 Aandacht voor klimaat in beleid, strategie en planning

13.2.1 Landen met beleid voor klimaatadaptatie

13.2.2 Broeikasgasemissies per jaar

13.3 Onderwijs, bewustwording en capaciteit rondom klimaatverandering

13.3.1 Kennis over duurzame ontwikkeling voor inwoners

13.a 100 miljard dollar per jaar voor ontwikkelingslanden

13.a.1 Bedrag geleverd en gemobiliseerd

13.b Capaciteitsversterking van armste landen voor klimaatverandering

13.b.1 Armste landen met nationale langetermijnstrategieën