SDG 8 Duurzame economische groei en werkgelegenheid

Het streven van SDG 8 is het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 8 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

8.1 Contstante economische groei, ten minste 7% voor armste landen

8.1.1 Jaarlijkse groei bbp per inwoner

8.2 Hogere economische productiviteit

8.2.1 Jaarlijke groei bbp per werkende

8.3 Bevorderen van ontwikkelingsgericht beleid

8.3.1 Aandeel niet-geregistreerde betaalde arbeid in totale betaalde arbeid

8.4 Hogere grondstofefficiëntie en ontkoppeling

8.4.1 Grondstofvoetafdruk

8.4.2 Binnenlands materialenverbruik

8.5 Volledige werkgelegenheid en fastoenlijk werk voor allen

8.5.1 Gemiddeld loon per gewerkt uur

8.5.2 Werkloosheidspercentage

8.6 Sterke afname jeugdwerkloosheid

8.6.1 Aandeel van de jongeren dat niet werkt en geen opleiding of cursus volgt

8.7 Geen moderne slavernij, mensenhandel en kinderarbeid

8.7.1 Aandeel kinderen dat werkt

8.8 Bevordering arbeidsrechten en veilige werkomgeving

8.8.1 Verwondingen door beroepsgerelateerde ongelukken

8.8.2 Toename bescherming van nationale arbeidsrechten

8.9 Bevordering duurzaam toerisme

8.9.1 Aandeel toegevoegde waarde van toerisme

8.10 Bevordering (toegang tot) financiële diensten

8.10.1 Aantal commerciële banken en geldautomaten

8.10.2 Aandeel van de bevolking met rekeningen bij financiële instellingen

8.a Meer hulp voor handel

8.a.1 Hulp voor handelsafspraken

8.b Strategie voor aanpak jeugdwerkloosheid

8.b.1 Bestaan van een nationale strategie voor jeugdwerkloosheid