SDG 9 Infrastructuur, bedrijvigheid en innovatie

Het streven van SDG 9 is het bouwen van een robuuste infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 9 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

9.1 Goede, betrouwbare en duurzame infrastructuur

9.1.1 Aandeel van de bevolking dat binnen 2 km van een weg woont

9.1.2 Passagiers- en vrachtvervoer

9.2 Bevorderen van duurzame bedrijvigheid en industrialisatie

9.2.1 Toegevoegde waarde maakindustrie

9.2.2 Werkgelegenheid maakindustrie

9.3 Ondersteuning van kleine bedrijven

9.3.1 Toegevoegde waarde mkb van totale toegevoegde waarde

9.3.2 Aandeel mkb met een lening

9.4 Betere en duurzamere industrie en bijbehorende infrastructuur

9.4.1 Broeikasgasemissies

9.5 Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling

9.5.1 Uitgaven aan R&D

9.5.2 Fultime onderzoekers

9.a Bevorderen van duurzame infrastructuur in ontwikkelingslanden

9.a.1 Officiële ontwikkelingshulp voor infrastructuur

9.b Bevorderen technologische ontwikkeling in ontwikkelingslanden

9.b.1 Toegevoegde waarde van de high-tech sector

9.c Bevorderen toegang tot ICT en internet

9.c.1 Aandeel van de bevolking met toegang tot een mobiel netwerk