SDG 14 Leven in het water

Het streven van SDG 14 is het behouden en duurzaam gebruiken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 14 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

14.1 Minder vervuilende stoffen in zee

14.1.1 Kustvermestingsindex en plasticvervuiling

14.2 Duurzaam beheer en bescherming van mariene en kustecosystemen

14.2.1 Aandeel van de economische zones met ecosysteem management

14.3 Minder verzuring van de oceanen

14.3.1 Gemiddelde zuurgraad van de oceanen

14.4 Duurzame visserij en herstel van gezonde visstanden

14.4.1 Aandeel duurzame visstanden

14.5 Bescherming van ten minste tien procent van alle kust- en mariene gebieden

14.5.1 Aandeel beschermde kust- en mariene gebieden

14.6 Afschaffen van visserijsubsidies met een negatieve ecologische impact

14.6.1 Beleid om ongereguleerde visserij tegen te gaan

14.7 Duurzaam beheer en bescherming van mariene en kustecosystemen

14.7.1 Toegevoegde waarde duurzame visserij

14.a Vergroten van wetenschappelijke kennis en onderzoekscapaciteit

14.a.1 Uitgaven aan onderzoek naar mariene technologie

14.b Toegang tot grondstoffen en markten voor ambachtelijke vissers

14.b.1 Beleid om de rechten van kleinschalige ambachtelijke vissers te beschermen

14.c Bescherming en duurzaam gebruik van oceanen en hun grondstoffen

14.c.1 Landen met beleid ten aanzien van oceanen