SDG 16 Vreedzame en inclusieve samenlevingen

Het streven van SDG 16 is om vreedzame en inclusieve samenlevingen te bevorderen, met het oog op duurzame ontwikkeling, om toegang tot recht voor iedereen te verzekeren en om op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen te hebben. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 16 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

16.1 Minder geweld en sterfte als gevolg van geweld

16.1.1 Aantal slachtoffers door moord of doodslag

16.1.2 Conflictgerelateerde doden

16.1.3 Slachtofferschap van geweldsdelicten

16.1.4 Aandeel bevolking dat zich 's avonds buiten veilig voelt in de buurt

16.2 Geen kindermisbruik, -uitbuiting, -handel en andere vormen van geweld

16.2.1 Aandeel kinderen met agressieve (pleeg)ouders

16.2.2 Slachtoffers mensenhandel

16.2.3 Aandeel jonge mannen en vrouwen met ervaring met seksueel geweld

16.3 Bevorderen van de rechtstaat

16.3.1 Gemeld aantal slachtoffers van geweld

16.3.2 Niet-veroordeelde gevangenen

16.3.3 Aandeel dat gebruik maakt van een conflictoplossingsinstelling

16.4 Bestrijden van zichtbare en onzichtbare criminaliteit en de impact daarvan

16.4.1 Waarde van illegale financiële stromen

16.4.2 Aandeel in beslag genomen illegale wapens

16.5 Bestrijden van corruptie en omkoping

16.5.1 Aandeel van de bevolking dat een ambtenaar heeft omgekocht

16.5.2 Aandeel van de bedrijven dat een ambtenaar heeft omgekocht

16.6 Effectieve, betrouwbare en transparante instituties

16.6.1 Overheidsuitgaven als aandeel van de begroting

16.6.2 Aandeel van de bevolking dat tevreden is met de instituties

16.7 Goede beleidsvorming

16.7.1 Vertegenwoordiging bevolkingsgroepen in publieke instanties

16.7.2 Bevolkingsaandeel dat beleidsvorming inclusief en representatief vindt

16.8 Sterkere deelname van ontwikkelingslanden in internationale instituties

16.8.1 Deelname ontwikkelingslanden in internationale instituties

16.9 Voor iedereen een legale identiteit en geboorteregistratie

16.9.1 Geboorteregistratie

16.10 Toegang tot informatie en bescherming van fundamentele vrijheden

16.10.1 Schending van fundamentele vrijheden

16.10.2 Beleid om publieke toegang tot informatie te garanderen

16.a Sterkere instituties voor bestrijding geweld, terrorisme en criminaliteit

16.a.1 Aanwezigheid van onafhankelijke mensenrechteninstellingen

16.b Duurzame ontwikkeling door aanpak discriminatie in wetten en beleid

16.b.1 Aandeel van de bevolking dat zich gediscrimineerd voelt