SDG 6 Schoon water en sanitair

Het streven van SDG 6 is het verzekeren van duurzaam waterbeheer en toegang tot water en sanitair voor iedereen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 6 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater

6.1.1 Aandeel van de bevolking met toegang tot veilig drinkwater

6.2 Passend en gelijkwaardig sanitair en hygiëne voor allen

6.2.1 Aandeel van de bevolking met toegang tot sanitair

6.3 Betere waterkwaliteit, minder milieuvervuiling

6.3.1 Aandeel van het afwalwater dat veilig wordt gezuiverd

6.3.2 Waterlichamen met goede waterkwaliteit

6.4 Duurzamer watergebruik, minder waterschaarste

6.4.1 Waterproductiviteit

6.4.2 Waterstress

6.5 Goed waterbeheer en internationale samenwerking

6.5.1 Geïntegreerd waterbeheer

6.5.2 Aandeel grensoverschrijdende gebieden met waterbeheer

6.6 Bescherming en herstel van watergerelateerde ecosystemen

6.6.1 Verandering in oppervlakte waterecosystemen

6.a Internationale samenwerking op watergebied

6.a.1 Officiële uitgaven aan ontwikkelingshulp voor water en sanitair

6.b Meer participatie van lokale gemeenschappen in waterbeheer

6.b.1 Aandeel lokaal waterbeheer